przy Fundacji Evangelium Vitae

Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

  • poradnictwa rodzinnego (w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych, w usprawnianiu poprawnej komunikacji w rodzinie, wsparcie w ważnych, ale też trudnych momentach życiowych)
  • mediacji rodzinnych (w takim poprowadzeniu rozmowy, by możliwe było znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Mediacja nie jest terapią, ani kursem komunikacji, mediator nie poda rozwiązania, ale pomoże skłóconym stronom we wzajemnym usłyszeniu swoich potrzeb i szanowaniu ich)
  • doradztwa zawodowego (uczniom w wyborze kierunku kształcenia/ szkoły/ uczelni, a dorosłym bezrobotnym w znalezieniu wyjścia z ich trudnej sytuacji)
  • pschychologii i psychoterapii (integratywnej w podejściu chrześcijańskim, której celem jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Z pomocy mogą korzystać osoby przeżywające kryzysy i trudności. Zapraszamy rodziny doświadczające problemów związanych z wejściem w nowy etap życia, np. problemy z zajściem w ciążę, urodzenie się dziecka, problemy z młodszymi i nastoletnimi dziećmi, opuszczenie rodziny przez dzieci)
  • terapii NEST – pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć (przemocy, zaniedbania lub strat okołoporodowych w przeszłości np. utratę ciąży, aborcja czy urodzenie dziecka niepełnosprawnego)
  • pedagogiki (w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i przedszkolnych oraz w rozwikłaniu konfliktów rówieśniczych)
  • wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym – spotkania, warsztaty, wizyty domowe.

Dyżury specjalistów

Konsultacje są całkowicie lub częściowo odpłatne

Specjalista
Imię i nazwisko
adres e-mail, telefon

Dzień i czas dyżuru

Pokój nr

Psycholog
Anna Łopuch

ania@lopuch.com.pl, 691 763 361

do ustalenia

6 lub 8

Psychoterapeuta i doradca zawodowy
Monika Goriaczko

monika.goriaczko@op.pl, 508 183 608

czwartki 
17.00 – 19.00

6

Terapeuta NEST
Dominika Tomczyszyn

dominika.tomczyszyn@gmail.com, 692 237 639

do ustalenia

6

Doradca laktacyjny
Sylwia Jeż

sylwia.jez@gmail.com, 601 917 623

do ustalenia

gabinet

 

Umówienie spotkania:  na podane powyżej kontakty.

 Istnieje możliwość dopasowania innego terminu.