Psycholog, trener personalny

Absolwent studiów psychologicznych, ze specjalnością psychologia kliniczna, na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.

Aktualnie pracuje jako psycholog oraz trener, jest w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umiejętności psychoterapeutyczne kształci w szkole terapeutycznej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Ukończył również kurs z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej

Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej, który wykorzystywany jest w terapii indywidualnej, rodzin, małżeństw i par. Podstawowym założeniem, którym się kieruje w pracy jest rozumienie rodziny jako wyjątkowej i złożonej grupy osób, którą tworzą jej członkowie oraz ich wzajemne relacje.
Na co dzień pracuje z młodzieżą w wieku przedszkolnym oraz szkolnym oraz jako psycholog w poradniach rodzinnych na terenie Wrocławia.