Serdecznie zapraszamy na rozmowy przy kawie: bud E, sala nr 8.

 

Na spotkaniu pragniemy dzielić się owocami medytacji fragmentu Pisma Świętego. W tym tygodniu bierzemy na warsztat Zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-38):

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.”

Propozycje rozważań:

1. Przypomnij sobie takie sytuacje w Twoim życiu, które ostatnio napełniają Cię niepokojem, które Cię zaskoczyły. Usłysz głos Pana, który mówi do Ciebie „Pan z Tobą”, „ Nie bój się”.
2. Porozmawiaj z Panem na temat Twojego życia. Zastanów się, kiedy i na jakie sposoby Pan pokazywał Ci, że „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Zaproś Go dziś do tych obszarów Twego życia, gdzie po ludzku nie widzisz nadziei i rozwiązań.
3. Zastanów się, w jakich sprawach, sytuacjach Pan zaprasza Cię do zaufania i odpowiedzi słowami Matki Bożej: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»?

 

Zachęcamy do pogłębionych rozważań w oparciu o książkę „Kobiety szalone dla Jezusa”, O. Remigiusz Recław SJ