Serdecznie zapraszamy na rozmowy przy kawie: bud E, sala nr 8.

 

Na spotkaniu pragniemy dzielić się owocami medytacji fragmentu Pisma Świętego. W tym tygodniu bierzemy na warsztat Kobiecy Hymn Uwielbienia:

Magnificat (Łk 1, 46-55)
46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
55 jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Zachęcamy do pogłębionych rozważań w oparciu o książkę „Kobiety szalone dla Jezusa”, O. Remigiusz Recław SJ