Materiały z konferencji dostępne na stronie: www.naprotechnlogia.wroclaw.pl