Fundacja Evangelium Vitae we Wrocławiu zaprasza na comiesięczną Mszę św. w intencji małżeństw.
Kolejna Msza Św. zostanie odprawiona 20 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Boromeuszek we Wrocławiu.

Będziemy się modlić o dar nowego życia dla małżeństw pragnących potomstwa, o szczęśliwe rozwiązanie dla małżeństw obdarowanych łaską nowego poczętego życia oraz o pociechę i wsparcie dla rodzin dotkniętych stratą dziecka, a także będziemy polecać Bogu dzieci i ich rodziców objętych opieką hospicjum perinatalnego.

Kaplica znajduje się na Ip. budynku B – wejście od strony podwórza.
Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie do bud. D.

Kontakt: fundacja@boromeuszki.pl