Ordo Iuris
Instytut na rzecz kultury prawnej

Bogdan Chazan niewinny. Sukces Ordo Iuris.

Bogdan Chazan
prof. Bogdan Chazan

Szanowni Państwo,

Z radością chcę Państwa poinformować, że warszawska prokuratura uznała, że prof. Bogdan Chazan nie złamał prawa posługując się klauzulą sumienia i umorzyła postępowanie w sprawie narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czekamy na oficjalną informację o całkowitym umorzeniu postępowania karnego w tej sprawie.

Potwierdza to prezentowane od samego początku przez Ordo Iuris i prof. Bogdana Chazana stanowisko, że odmowa aborcji była legalna i mieściła się w gwarantowanej konstytucyjnie i ustawowo wolności sumienia lekarza.

W postępowaniu karnym prawnicy Instytutu Ordo Iuris udzielali Profesorowi wsparcia prawnego, a pełnomocnikiem Bogdana Chazana jest adwokat Jerzy Kwaśniewski, członek zarządu Ordo Iuris.

Cały zespół Instytutu Ordo Iuris dziękuje za okazane dotychczas wsparcie. Wyrażamy też nadzieję, że decyzja prokuratury stanowi zapowiedź ostatecznie korzystnego rozstrzygnięcia wszystkich wątków procesowych i przyczyni się do potwierdzenia pełnej wolności sumienia lekarzy w Polsce. Nasza walka w obronie wolności sumienia wciąż trwa!

Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa