POMOC MAMOM I RODZINOM W OKRESIE OKOŁOPOŁOGOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTKNIĘTYM DEPRESJĄ POPORODOWĄ

Projekt realizowany przez Fundację Evangelium Vitae, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest wsparcie kobiet znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka depresji poporodowej tj, kobiet w ciąży zagrożonej, przybywających na oddziale patologii ciąży, a także matek wcześniaków.

Działania adresowane są zarówno do samych kobiet, ich rodzin, jak również personelu medycznego, pracującego na co dzień z kobietami z grupy podwyższonego ryzyka depresji poporodowej.

Miejsce: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Udział w warsztatach/wykładach/konsultacjach jest bezpłatny.

„Depresyjność”

Wykład na temat: czym jest i kogo dotyka depresyjność oraz gdzie szukać pomocy,  aby jej przeciwdziałać i jak pomagać skutecznie w depresji, skierowany do kobiet zagrożonych depresją.
Termin: 10-11.2017, dokładny czas i miejsce wykładu podamy wkrótce
Prowadząca: Anna Łopuch – psycholog
Zapisy: 691 763 361, ania@lopuch.com.pl

“Razem możemy więcej”

Wykład na temat potrzeby i sposobu wsparcia kobiet zagrożonych i dotkniętych depresją poporodową, skierowany do członków rodzin i opiekunów, jak również do osób dotkniętych depresją.
Termin: 10-11.2017, dokładny czas i miejsce wykładu podamy wkrótce
Zapisy: 691 763 361, ania@lopuch.com.pl

„Potrzeby pacjenta a możliwości personelu”

Warsztaty skierowane do personelu medycznego towarzyszącego kobiecie po porodzie na temat: Jak pomagać skutecznie w depresji?
Termin: dokładny czas i miejsce podamy wkrótce
Prowadząca: Anna Łopuch – psycholog
Zapisy: 691 763 361, ania@lopuch.com.pl

„Grupa wsparcia dla rodziców wcześniaków”

Spotkania dla rodziców wcześniaków  w formie otwartej grupy na oddziale szpitalnym.
Terminy: godziny popołudniowe, od połowy września do grudnia 2017 r.;
dokładny czas i miejsce podamy wkrótce.
Prowadzące:
Anna Łopuch – psycholog, Joanna Kozakiewicz – promotor karmienia piersią, doula
Zapisy nie są wymagane
Dodatkowe informacje: 
Anna Łopuch ania@lopuch.com.pl, Joanna Kozakiewicz joanna.kozakiewicz@fev.wroclaw.pl 

„Grupa wsparcia dla kobiet przebywających na oddziale patologii ciąży”

Spotkania dla kobiet przebywających na oddziale patologii ciąży w formie otwartej grupy.
Terminy:  godziny popołudniowe, od połowy września do grudnia 2017,
dokładny czas i miejsce podamy wkrótce
Prowadzące:
psycholog – Anna Łopuch, psycholog – Katarzyna Cieśla.
Zapisy nie są wymagane.
Dodatkowe informacje:
tel. 691 763 361, ania@lopuch.com.pl

„Konsultacje psychologiczne”

Indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa dające wsparcie kobietom po trudnym porodzie, matkom wcześniaków. Spotkania mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji w późniejszym okresie, jak również wzrost wiedzy w jakich okolicznościach powinny udać się po pomoc do specjalisty.
Terminy:  godziny popołudniowe, od połowy września do grudnia 2017,
dokładny harmonogram podamy wkrótce
Prowadząca: Anna Łopuch – psycholog
Informacje i zapisy: tel. 691 763 361, ania@lopuch.com.pl