Aborcje dokonywane w 23. tygodniu ciąży przeżywa 10% dzieci.

Pozostawianie ich na śmierć bez opieki medycznej lub zabijanie ich, tylko dlatego że nie są “chciane”, jest nieludzkie.

Pomóż ratować dzieci przedwcześnie urodzone, które przeżyły aborcję podpisując petycję:
http://citizengo.org/pl/14456-stop-zabijaniu-noworodkow

Jeśli ktoś uratował jedno życie to tak jakby uratował cały świat.