UWAGA!

W ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są jeszcze wolne terminy na spotkania terapeutyczne rodzinne indywidualne.

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia psychologicznego, jeśli dopadają Ciebie lub Twoich bliskich stany depresyjne, problemy we wzajemnych relacjach, huśtawka emocjonalna, poczucie wypalenia i permanentnego zmęczenia- możesz skorzystać z darmowych 4-6 spotkań z psychoterapeutą. Spotkania terapeutyczne mają też na celu ukazanie członkom rodziny (mężom, rodzicom,  dzieciom) możliwości pomocy w przezwyciężaniu depresji, lęku, niemocy u najbliższych. Uzmysłowią i nauczą jak można pomóc sobie nawzajem.

 

Miejsce: Fundacja Evangelium Vitae

Prowadząca: psychoterapeuta Monika Goriaczko

Zapisy:  telefonicznie pod nr 508 183 608.

 

Dzięki dofinansowaniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwającego projektu „Pomoc kobietom dotkniętym depresją poporodową” spotkania są bezpłatne