14 grudnia zapraszamy na warsztaty we Wrocławiu w ramach kampanii Po prostu Położna, o której pisaliśmy wcześniej.
Rejestracja elektroniczna dostępna jest w zakładce Warsztaty na stronach akcji.