Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia, by Ten, Który pokonał śmierć, w serca wnosił pokój, dawał siłę do pokonywania własnych słabości i błogosławił na każdej życiowej drodze.
Niech Pan życia i śmierci, ożywi w każdym z nas to, co obumarłe, umocni naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, 
ocali w nas nadzieję, uzdolni nas do bycia miłosiernymi.
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, 
napełniając je światłem Zmartwychwstania i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

 

  Z darem serdecznej modlitwy


               

                                                                                                                                                              z Siostrami wrocławskiej wspólnoty boromeuszek
i Fundacją Evangelium Vitae