Fundacja Evangelium Vitae zaprasza na ostatnią w tym roku edycję warsztatu „Gotowość do zmiany”.  Zapraszamy do udziału w zajęciach osoby dorosłe, które doświadczają w życiu istotnych zmian. Warsztat ma na celu rozwój kompetencji przydatnych w elastycznym reagowaniu na zmiany zachodzące w naszym życiu.
Obszar tematyczny poruszany podczas warsztatów:
– Jednostka w świecie zmian
– Fazy i etapy zmiany
– Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
– Zmiana- szansa czy konieczność
– Kreatywne zarządzanie zmianą. Poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań
– Jak się motywować do zmiany – podstawy teorii motywacji
– Tworzenie indywidualnego planu działania dotyczącego zmian
Warsztaty obejmują 3 bezpłatne spotkania, które odbędą w Fundacji Evangelium Vitae, w sali św. Anny (budynek D) przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu.
Terminy spotkań:
środy: 05.10.2022, 12.10.2022 oraz 19.10.2022, godz 16:30-19:30
Zapisy i kontakt:
Izabela Duszyńska-Bober, psycholożka