Najbliższe spotkanie wprowadzające w wersji online prowadzone przez Magdalenę Krajewską odbędzie się w terminie 13.10.2021 o godz.18.00. Materiały do nauki dla osób, które się na nią zdecydują, będą do odebrania po spotkaniu, w umówionym terminie u prowadzącej w Wilkszynie.
Zapisy i informacje: magdalena.[email protected]

Model Creighton to metoda obserwacji kobiecego cyklu umożliwiająca poznanie własnej płodności w celu zaplanowania lub odłożenia poczęcia dziecka w czasie oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, co wykorzystywane jest w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii.