nk2014_logo

 

 

 

W ramach wrocławskich Nocy Kościołów zapraszamy do Fundacji Evangelium Vitae w dniu 19 czerwca 2015 r. na godz. 19.00. Najpierw spotkamy się na Eucharystii, a później będziemy rozważali:

Czy możliwy jest w Polce dziś ruch społeczny na miarę Solidarności, w obronie rodziny i dzieci?

Chodzi o obronę słabych rodzin przed eugeniczną ingerencją państwa, chorych, nienarodzonych dzieci przed aborcją i sumień dzieci przed deprawacją w przestrzeni publicznej i szkole.

W debacie wezmą udział:

Joanna_Potocka⇐ Joanna Potocka

Członek Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”, mającej na celu doprowadzenie do zaprzestania sprzecznego z prawem traktatowym finansowania ze środków unijnych badań związanych z niszczeniem ludzkich embrionów. Członek Rady Fundacji „Jeden z Nas”.

Współzałożycielka Związku Dużych Rodzin 3+. Spółdzielca Spółdzielczych Mediów WNET i felietonistka „Przewodnika Katolickiego”. W wystąpieniach publicznych zawsze po stronie praw rodziny, ochrony dziecka poczętego i szacunku dla polskiej tradycji  politycznej i polskich obyczajów.

Zawodowo radca prawny specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw.

M_Dzierzawski

Mariusz Dzierżawski

Od lat 90-tych angażuje się w inicjatywy społeczne w obronie zasad moralnych. Działał w Warszawskim Komitecie Walki z Pornografią, w latach 2001-2006 był członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, a w 2005 r. założył Fundację Pro – prawo do życia, która zorganizowała w Polsce ponad 400 wystaw, pokazujących prawdę o aborcji.

W ostatnich latach szczególnie angażował się w obywatelskie inicjatywy ustawodawcze na rzecz  obrony dzieci. W 2011 r. prezentował w Sejmie projekt ustawy „Stop aborcji” delegalizujący zabijanie dzieci nienarodzonych, pod którym podpisało się 600.000 obywateli. We wrześniu 2014 r., jako pełnomocnik komitetu „Stop pedofilii”, przedstawił w Sejmie podpisany przez 250.000 Polaków projekt ustawy zakazującej publicznego propagowania podejmowania przez dzieci zachowań seksualnych i dostarczania im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań.

 

O_Pankiewicz

⇐  Olgierd Pankiewicz

Wrocławski adwokat, obrońca w sprawach karnych, specjalizuje się też w sprawach reprywatyzacyjnych i rodzinnych. W swoich wystąpieniach i analizach pokazuje skutki przepisów ograniczających naturalne prawo do życia, poszanowania godności i wolności człowieka.

Doradza organizacjom pro-life, reprezentuje osoby chroniące dzieci poczęte w procesach sądowych. Prowadzi u sióstr boromeuszek we Wrocławiu darmową poradnię prawną dla osób ubogich w trudnych sytuacjach życiowych. Współtworzy inicjatywę rodziców Stop seksualizacji naszych dzieci. Jest stowarzyszony z międzynarodowym zrzeszeniem adwokatów Alliance Defending Freedom i z Instytutem Ordo Iuris.