Pedagog, terapeuta NEST i Doradca Życia Rodzinnego

 

Moje doświadczenie zawodowe rozwija się od roku 2005 i jest związane z towarzyszeniem ludziom w ich drodze. 

Przez kilka lat pracowałam jako terapeuta osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, starając się jednocześnie towarzyszyć ich rodzicom w codziennych trudach i radościach. Od osób niepełnosprawnych uczyłam się cieszyć z małych rzeczy, zauważać i doceniać swoje osiągnięcia, ale także wyrażać siebie i kochać.

W Fundacji EVANGELIUM VITAE pracuję jako psychoterapeuta i terapeuta NEST. Oznacza to, że służę pomocą osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprywacja i inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Program ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie występuje związek pomiędzy obecnie przeżywanymi trudnościami, a wcześniejszym doświadczeniem traumy, zaniedbania czy straty, tak by na nowo żyć nadzieją i budować swą codzienność w harmonii z ludźmi i samym sobą. Pracuję także z osobami cierpiącymi m.in. z powodu niskiego poczucia własnej wartości, depresji, lęków, zmagającymi się z problemami w relacjach osobistych i/lub zawodowych,  z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami psychosomatycznymi, będącymi w kryzysie lub chcą zmiany w swoim życiu, by móc się nim cieszyć.

Zajmuję się również doradztwem rodzinnym, w szczególności towarzysząc narzeczonym w ich przygotowaniach do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wprowadzam ich w przestrzeń dialogu „ku miłości” oraz szacunku co do daru i bogactwa płodności. Porady doradcy życia rodzinnego tyczą się także przestrzeni wspierania osób w trudnych momentach życiowych. 

Jestem również pedagogiem. Towarzyszę dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji. Jednocześnie staram się wspierać rodziców i nauczycieli  w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

Wykształcenie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

 
Uniwersytet Opolski – Pedagogika Resocjalizacyjna
 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie
certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) 
 
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Studium Treningu i Terapii Grupowej
Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie – RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA – poziom podstawowy
 
Szkoła Mediacji  – program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
 

Studia Podyplomowe: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Obecnie jestem uczestnikiem całościowego czteroletniego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
 
Cały czas dokształcam się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Moja praca podlega stałej superwizji.

Ponadto jestem osobą, która nie wyobraża sobie życia bez ludzi. Niezwykle cenię sobie przyjaźń, zwłaszcza tę pielęgnowaną od wielu lat i mam głębokie poczucie, że jestem hojnie obdarowana DOBREM, jakim jest dla mnie drugi człowiek. 

 

 

kontakt:

dominika.tomczyszyn@gmail.com

tel. 692 237 639