Wsparcie psychiczne

WSPARCIE PSYCHICZNE

TYTUŁ ZADANIA:  PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Oferta dostępna w ramach zadania w 2022r:

– Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych

(https://fev.wroclaw.pl/grupa-wsparcia-dla-opiekunow-osob-przewlekle-chorych-niepelnosprawnych-i-osob-z-problemami-depresyjnymi-2/)

Grupa wsparcia to grupa otwarta. Celem spotkań z psychoterapeutą jest oferowanie uczestnikom oparcia społecznego, psychoedukacji, nauka radzenia sobie z przeciążeniem opieką nad osobą chorą. Podczas zajęć chcemy przełamywać społeczne tabu związane z chorobami psychicznymi, pracujemy w obszarze integracji społecznej oraz aktywizacji rodzin w środowisku. Uczestnictwo w grupie wsparcia wzmacnia więzi społeczne oraz pozwala udoskonalić własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Podczas spotkań organizowane są zajęcia relaksacyjne przy muzyce.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki w godzinach 18:00-20:00 w Fundacji Evangelium Vitae lub online.

Terminy spotkań w 2022 roku:
20 stycznia, 3,17 lutego, 3,17,31 marca, 14,28 kwietnia, 12,26 maja, 9 czerwca, 1,15,29 września, 13, 27 października, 10,24 listopada, 1,15 grudnia 2022 r.

–  Zajęcia aktywizujące dla opiekunów i seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch”
https://fev.wroclaw.pl/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-gimnastyka-dla-doroslych-3/

Ćwiczenia relaksacyjne i rehabilitacyjne, które mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej opiekunów osób chorych oraz osób starszych. Spotkania prowadzone są jako profilaktyka i  promocja czynnego, zdrowego trybu życia i zachęta do aktywności ruchowej.
Zajęcia są zróżnicowane i dostosowane do uczestników m.in.  ćwiczenia korekcyjne, wzmacniające, usprawniające i relaksacyjne. Zaplanowane są jako grupa otwarta, prowadzone przez fizjoterapeutkę.

Zajęcia odbywają się we wtorki, w godzinach 12:00-13:30. w Fundacji Evangelium Vitae, sala 16 przy portierni.

– Warsztaty ”Jak radzić sobie ze stresem”

Warsztaty psychoedukacyjne oraz gimnastyka. Warsztaty profilaktyczno-psychoedukacyjne, które mają na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania reakcji organizmu w obliczu stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacniania kondycji psychospołecznej uczestników, zapobiegania stanom depresyjnym. W odpowiedzi na potrzeby grupy, podczas warsztatu może być poruszony temat wypalenia zawodowego, jako obszaru specyficznego stresu obecnych czasów.   Na jednym spotkaniu każdej edycji odbędą się zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne  (1,5 godz.) prowadzone przez fizjoterapeutkę. W ramach warsztatu jest możliwość konsultacji  indywidualnych.

W ramach zadania zaplanowane są trzy edycje warsztatu. Początki edycji zaplanowane są na marzec, maj i wrzesień 2022.

– Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających stanów depresyjnych w okresie poporodowym

https://fev.wroclaw.pl/grupa-wsparcia-dla-kobiet-z-depresja-poporodowa-styczen-2022/
https://fev.wroclaw.pl/14203-2/​
W ramach grupy oferowane jest wsparcie psychologiczne, psychoedukacja. Uczestniczki grupy wsparcia mają okazję poznać inne kobiety, które również doświadczają trudnych chwil w pierwszych miesiącach macierzyństwa. Celem spotkań jest wspólne poszukiwanie sposobu, by umożliwić wychodzenie z depresji, krok po kroku.

W ramach zadania zaplanowane są trzy edycje grup wsparcia, I edycja: 18.01-29.03.2022; II edycja: 12.04-28.06.22 (bez 03.05.22); III edycja:13.09.2022-29.11.2022(bez 01.11.22)

– Konsultacje psychologiczne – profilaktyka i indywidualne wsparcie w depresji poporodowej

https://fev.wroclaw.pl/konsultacje-psychologiczne-dla-kobiet-doswiadczajacych-trudnosci-emocjonalnych-w-okresie-poporodowym/

Konsultacje skierowane dla kobiet w okresie okołoporodowym, jako profilaktyka oraz wsparcie w depresji poporodowej.

Koordynatorka projektu:
Izabela Duszyńska-Bober, adres e-mail: izabela.[email protected]com

Skip to content