Bilans 2017 r.
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne 2017 r. 

Bilans_2022
Rachunek zysków i strat_2022
Sprawozdanie merytoryczne_2022