Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław w ramach konkursu „Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 18”. Projekt obejmuje Klub Mam, SOS pomoc rodzinie, warsztaty aktywizujące dla kobiet powracających do pracy, warsztaty dla małżeństw i par, rodziców dzieci w różnym wieku, warsztaty rozwoju osobistego i motywacyjne.

Z projektu korzystają małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 87 282 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 86 872 zł. Wkład Fundacji to 410 złotych.

Wkład Fundacji:

410 PLN

  • 0,5% 0,5%

Wkład Gminy Wrocław:

86 872 PLN

  • 99,5% 99,5%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

87 282

Czas realizacji:
03-12.202

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu o nazwie „Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia” odbywają się: konsultacje doradców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów, terapia rodzinna, spotkania indywidualne dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Z projektu korzystają małżeństwa, osoby samotne, wykluczone, osoby samotnie wychowujące dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych, młodzi ludzie szukający swojej drogi życiowej.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi  86100 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 85000 zł. Wkład Fundacji to 1100 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

 

Wkład Fundacji:

1 100 PLN

  • 1,3% 1,3%

Wkład Gminy Wrocław:

85 000 PLN

  • 98,7% 98,7%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

86 100

Czas realizacji:
01-12.2024

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Działania są skierowane do osób powyżej 60 roku życia.  W ramach projektu o nazwie „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w 2024 roku” organizujemy spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastykę, wycieczki integracyjne.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 25410 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wynosi
24 000 zł. Wkład Fundacji wynosi 1410 złotych.

Szczegółowe informacje o działalności Klubu są umieszczone pod linkiem: https://fev.wroclaw.pl/k-seniora/.

 

Wkład Fundacji:

1 410 PLN

  • 5,5% 5,5%

Wkład Gminy Wrocław:

24 000 PLN

  • 94,5% 94,5%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

25 410

Czas realizacji:
01-12.2024

  • Zebrane fundusze 100% 100%