Wrocławska Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia – to zorganizowane kursy przygotowujące przyszłych rodziców dopełnienia ról rodzicielskich. Spotkania prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów: położne, fizjoterapeutki, psychologa, doradców laktacyjnych, lekarza i lekarza dentystę.

Każda edycja trwać będzie 40 godzin (14 spotkań x 2 godziny oraz 4 spotkania x 3 godziny) dla każdej grupy.

Program szkolenia każdego kursu obejmuje wszystkie bloki tematyczne i tematy zawarte  w Standardach Wrocławskich Szkół Rodzenia.

Celem projektu jest wszechstronne przygotowanie rodziców do świadomego rodzicielstwa, do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem/niemowlęciem i do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

Dotacja Gminy Wrocław wynosi 100 000,00 zł. Szczegółowy, aktualny harmonogram edycji i terminów zapisów dostępny będzie na stronie internetowej: https://fev.wroclaw.pl/wroclawska-szkola-rodzenia/ oraz fanpage szkoły rodzenia pod nazwy „Wrocławska Szkoła Rodzenia FEV”.

Wkład Gminy Wrocław:

100 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

100 000

Czas realizacji:
01-12.2024

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław w ramach konkursu „Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 18”. Projekt obejmuje Klub Mam, SOS pomoc rodzinie, warsztaty aktywizujące dla kobiet powracających do pracy, warsztaty dla małżeństw i par, rodziców dzieci w różnym wieku, warsztaty rozwoju osobistego i motywacyjne.

Z projektu korzystają małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 87 282 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 86 872 zł. Wkład Fundacji to 410 złotych.

Wkład Fundacji:

410 PLN

 • 0,5% 0,5%

Wkład Gminy Wrocław:

86 872 PLN

 • 99,5% 99,5%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

87 282

Czas realizacji:
03-12.2024

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu o nazwie „Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia” odbywają się: konsultacje doradców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów, terapia rodzinna, spotkania indywidualne dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Z projektu korzystają małżeństwa, osoby samotne, wykluczone, osoby samotnie wychowujące dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych, młodzi ludzie szukający swojej drogi życiowej.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi  86100 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 85000 zł. Wkład Fundacji to 1100 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

 

Wkład Fundacji:

1 100 PLN

 • 1,3% 1,3%

Wkład Gminy Wrocław:

85 000 PLN

 • 98,7% 98,7%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

86 100

Czas realizacji:
01-12.2024

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Działania są skierowane do osób powyżej 60 roku życia.  W ramach projektu o nazwie „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w 2024 roku” organizujemy spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastykę, wycieczki integracyjne.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 25410 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wynosi
24 000 zł. Wkład Fundacji wynosi 1410 złotych.

Szczegółowe informacje o działalności Klubu są umieszczone pod linkiem: https://fev.wroclaw.pl/k-seniora/.

 

Wkład Fundacji:

1 410 PLN

 • 5,5% 5,5%

Wkład Gminy Wrocław:

24 000 PLN

 • 94,5% 94,5%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

25 410

Czas realizacji:
01-12.2024

 • Zebrane fundusze 100% 100%

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ I CHORÓB PSYCHICZNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Projekt jest skierowany do mieszkańców Wrocławia, którzy sami lub poprzez kontakt ze swoimi bliskimi są doświadczeni lub narażeni na zaburzenia psychiczne lub muszą poradzić sobie z chorobą podopiecznego.

W ramach projektu odbędą się:

– dwie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych z zaburzeniami depresyjnymi chorych onkologicznie i przewlekle,

– dwie edycje grupy wsparcia dla mam w okresie okołoporodowym doświadczających depresji poporodowej – oferta skierowana jest do młodych mam potrzebujących psychologicznego wsparcia z możliwością  skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych,

– otwarta grupę wsparcia dla kobiet w ciąży (profilaktyka depresji poporodowe), zwłaszcza w grupie kobiet z ciążą podwyższonego ryzyka, ciążą zagrożoną czy w związku z ciążą „zmuszonych” do przebywania na L4, aby zapewnić maksymalny komfort oraz wsparcie w momencie, gdy najbliżsi są najczęściej w pracy lub mają inne zobowiązania,

– spotkania aktywizujące, gimnastyczno- rehabilitacyjno-relaksacyjne dla opiekunów osób chorych, osób dorosłych, seniorów oraz innych chętnych,

– dwie edycje warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem”, których uczestnikami będą osoby dorosłe zmagające się z sytuacjami trudnymi, nadmiernym napięciem, zagrożone popadnięciem w nałogi; uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji w tym obszarze,

– grupa wsparcia dla osób w żałobie – propozycja skierowana do osób dorosłych przeżywających trudności w procesie żałoby po śmierci bliskiej osoby, której celem jest wsparcie osób w zdrowym przeżywaniu i zakończeniu żałoby.

Kwota dotacji: 54 000 zł

Wkład Gminy Wrocław:

54 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

54 000

Czas realizacji:
01-12.2024

 • Zebrane fundusze 100% 100%