Klub Mam

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław w trybie pozakonkursowym (par. 19a). Spotkania warsztatowe dedykowane dla mam przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych odbywały się dwa razy w tygodniu i były prowadzone przez specjalistów z rożnych dziedzin. Tematyka spotkań: relacje małżeńskie i rodzinne, sprawy wychowawcze, gimnastyka i rehabilitacja dla dzieci, rozwój dziecka – zabawy kreatywne, podnoszenie umiejętności rodzicielskich, jak radzić sobie z emocjami swoimi i dziecka, o rodzeństwie. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 9981 złotych, wkład Fundacji to 650 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

650 PLN

 • 6% 6%

Wkład Gminy Wrocław:

9981 PLN

 • 94% 94%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

10 631

Czas realizacji:
03-06.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%
Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae
Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”. Działania realizowane w ramach projektu: porady specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny (w tym posługujący się językiem migowym), terapeuta NEST; pomoc psychologiczna w hospicjum perinatalnym; grupa wsparcia dla osób po stracie, warsztaty dla rodziców podnoszace kompetencje rodzicielskie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić”. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 41000. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 40000, wkład Fundacji to 1000 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

1000 PLN

 • 3% 3%

Wkład Gminy Wrocław:

40 000 PLN

 • 97% 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

41 000

Czas realizacji:
01-12.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%
Klub złotego wieku „Złocień”

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W LATACH 2018-2019”. W ramach projektu zostały zorganizowane 31 spotkania (po 3,5 godz). Zajęcia były prowadzone przez psychologa, fizjoterapeutę, instruktora zajęć rękodzielniczych, plastyka, pedagoga, a także obejmowały również wyświetlanie filmów oraz wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku. Działania skierowane były do osób powyżej 6o roku życia. Więcej informacji o realizacji projektu pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 20000 złotych, wkład Fundacji to 3030 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

3030 PLN

 • 13% 13%
 

Wkład Gminy Wrocław:

20000 PLN

 • 87% 87%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

23 030

Czas realizacji:
01-12.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%
PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA „. Projekt ma na celu przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego i depresji u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin. Działania skierowane były do osób doświadczonych chorobą i chcących jej zapobiec oraz ich rodzin. Więcej informacji pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 13480 złotych, wkład Fundacji to 495 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

495 PLN

 • 3% 3%
 

Wkład Gminy Wrocław:

13 480 PLN

 • 97% 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

13 975

Czas realizacji:
01-12.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%

AKADEMIA RODZINY

Dotacja uzyskana w ramach programu „WSPARCIE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI W REJONIE OSIEDLA NADODRZE „. Projekt obejmował organizację Klubu mam (spotkania warsztatowe dwa razy w tygodniu) oraz warsztatów popołudniowych i weekendowych lub jednodniowych dla par, małżeństw, kobiet. Działania skierowane były do mam przebywających na urlopach macierzyńskich, małżeństw, rodziców, kobiet i całych rodzin. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 25000 złotych, wkład Fundacji to 1680 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

1680 PLN

 • 6% 6%

 

Wkład Gminy Wrocław:

25 000 PLN

 • 94% 94%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

26 680

Czas realizacji:
09-12.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierajacych karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności

 Dotacja uzyskana w ramach programu „Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności (1.2.4a )”. Działania realizowane w ramach dotacji to spotkania grupy wsparcia laktacyjnego, spotkania warsztatowe i rehabilitacyjne dla mam karmiących, wykłady, porady indywidualne psychoterapeutyczne. Projekt był skierowany do mam karmiących, kobiet w ciąży. Działania zostały w całości sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020..

 Wkład NPZ:

8516 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

26 680

Czas realizacji:
09-12.2018

 • Zebrane fundusze 100% 100%