Naprawa konstrukcji Domu św. Anny (bud. D)

Zakres projektu obejmuje naprawę konstrukcji nośnej budynku, dostawy i montażu stalowych podciągów wzmacniających stropy, wykonaniu stalowych ściągów podłużnych i poprzecznych, ankrowania całości budynku, wykonania kotwienia i przemurowań ściany szczytowej oraz wykonania części iniekcji i kotwień budynku. Przewidywany zakres prac jest pierwszym etapem dotyczącym tego budynku i prowadzi do przystosowania go do działalności turystycznej i kulturalnej. Projekt tej części obiektu zakłada przebudowę i remont budynku D należącego do zespołu szpitalnego przy ul. Rydygiera we Wrocławiu w celu uruchomienia w nim działalności społeczno-kulturowej (obecnie znajduje się w nim zamknięta część biurowa i mieszkalna). Budynek powstał w 1906 r, a w 2007 r. został wpisany do rejestru zabytków jako forma budownictwa użyteczności publicznej charakterystyczna dla krajobrazu Wrocławia z początku XX wieku. Celem projektu jest remont i przystosowanie budynku do pełnienia nowej funkcji. Finalnym owocem projektu ma bowiem być „Dom św. Anny” (nawiązanie do historycznej nazwy), stanowiący centrum aktywności społecznej i rodzinnej, informacji historycznokulturalnej oraz muzealnej (Muzeum Historii Wrocławskiej Opieki Zdrowotnej im. Józefa Chauvenel’a). Realizacja projektu przyczyni się do wytworzenia nowej oferty ukierunkowanej na potrzeby rodzin. Miejsce stanowić będzie zaplecze dla rozwoju działań prorodzinnych w oparciu o realizowane już na szeroką skalę dzieła prowadzone przez Dom Zakonny/Fundację Evangelium Vitae: nieodpłatna Poradnia Rodzinna, Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Centrum Troski o Płodność, Szkoła Rodzenia, Klub Mam, realizacji dzieł miłosierdzia (Okno Życia, Bank Niemowlaka).

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

37 689,42 PLN

 • 26% 26%

Wkład Gminy Wrocław, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków:

107 000

 • 74% 74%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

144 689, 42

Czas realizacji:
04.2016 – 12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław w wysokości 26645,00 zł Fundacja prowadziła Poradnię Rodzinną przychodzącą z pomocą rodzinom i małżeństwom. W ramach Poradni odbywały się bezpłatne konsultacje psychoterapeutów, pedagogów, doradcy zawodowego, prawników, nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, także poradnictwo życia rodzinnego dla osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Wkład Gminy Wrocław:

26 645 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

26 645, 00

Czas realizacji:
01.2016 – 12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Warsztaty edukacyjno-rozwojowe „Oswoić stres i lęk”

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław w wysokości 8970,00 zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno-rozwojowe „Oswoić stres i lęk”- w ramach programu promocji zdrowia psychicznego. Dedykowane były one dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej oraz z zaburzeniami psychogeriatrycznymi.

 

Wkład Gminy Wrocław:

8970 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

8970, oo

Czas realizacji:
01.01.2016-31.12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub Mam

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław w wysokości 18000,00 zł zorganizowano i przeprowadzono dwie kolejne edycje Klubu Mam, podczas których podejmowano różnorodne tematy z zakresu zdrowia, pedagogiki, psychologii i ogólnego rozwoju dziecka. Więcej informacji na stronie edycji: https://fev.wroclaw.pl/klub-mam-luty-2016/.

 

Wkład Gminy Wrocław:

18 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

18 000

Czas realizacji:
01.01.2016-31.12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnictwo i wsparcie rodzin w trudnej sytuacji

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław w wysokości 8000,00 zł zorganizowano poradnictwo i wsparcie rodzin w trudnej sytuacji, dzięki któremu każdy zgłaszający się do Fundacji był wysłuchany, odpowiednio wsparty bądź pokierowany do właściwego specjalisty. Pomoc społeczna, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wkład Gminy Wrocław:

8 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

8 000, 00

Czas realizacji:
01.01.2016-01.12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Warsztaty terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dzięki dofinansowaniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 30 100,00 zł został zrealizowany projekt „Warsztaty terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach ministerialnego programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Więcej informacji na stronie opisującej warsztaty: https://fev.wroclaw.pl/warsztaty/.

Wkład Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

30 100 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

30 100, 00

Czas realizacji:
01.01.2016-31.12.2016

 • Zebrane fundusze 100% 100%