Konserwacja i renowacja okien wewnętrznych z 17 zabytkowymi witrażami

Zakres: prace remontowo-budowlane. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 60 739,51. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 30 000, od spółki KGHM 20 000, natomiast wkład Fundacji to 10 739, 51 złotych.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

10 739, 51 PLN

 • 18% 18%

Wkład Gminy Wrocław, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków:

30 000 PLN

 • 49% 49%

Wkład KGHM:

20 000 PLN

 • 33% 33%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

60 739, 51

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Remont stolarki okiennej w modernistycznej kaplicy Domu Zakonnego we Wrocławiu

Przedmiotem projektu był remont kaplicy Domu Zakonnego we Wrocławiu, mieszczącej się w poszpitalnym obiekcie przy ul. Rydygiera 22-28. Remont polegał na konserwacji skrzydełek wewnętrznych stolarki okiennej. Pomimo, że w 2013 r. zostały także wymienione dotychczasowe grzejniki i została zwiększona ich liczba, co dodatkowo poprawiło komfort cieplny, nasi podopieczni nadal cierpieli z powodu dużej utraty ciepła przez 12 starych i nieszczelnych okien w samej kaplicy oraz przez 3 okna w zakrystii. Obecnie kaplica jest użytkowana przez mieszkanki Domu Zakonnego oraz przez ponad 80 starszych i chorych podopiecznych Ośrodka Świętego Jerzego, a także liczne i różnorodne grupy korzystające z tego pomieszczenia (studenci, małżeństwa, matki z dziećmi, rodziny korzystające z Poradni Rodzinnej, z Centrum Troski o Płodność itp.) Renowacja pozwoliła na wydobycie i zachowanie walorów artystycznych i historycznych oraz poprawi estetykę kaplicy.

Kondygnacja łącznika mieszczącego kaplicę, powstała w latach 1919-1921, przy znacznym zaangażowaniu Powstańców Wielkopolskich przebywających na rekonwalescencji w tutejszym szpitalu. W roku 1934 została przebudowana. Utrzymana w stylistyce modernizmu, została zaprojektowana jako nadwieszona, prostopadłościenna bryła, oparta na żelbetowych słupach i podzielona parami wąskich i wysokich otworów okiennych. Wnętrze kaplicy, pomimo drobnych zmian dokonanych przed rokiem 2005 (moment przekazania obiektu pierwotnym właścicielkom po ponad 50 latach od jego zabrania) do dziś zachowało typowy charakter modernistyczny.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

38 698,39 PLN

 • 49% 49%

Wkład Gminy Wrocław, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków:

40 000 PLN

 • 51% 51%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

78 698,39

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Wymiana i dostosowanie 2 bram wjazdowych na wniosek Straży Pożarnej

Zakres: prace remontowo-budowlane. Całkowita wartość prac wyniosła 24 784, 50 złotych. Dotacja z Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosła 10 000 zł, a wkład Fundacji 14 784, 50 złotych.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

14 784, 50 PLN

 • 60% 60%

Wkład Polskiej Spółki Gazownictwa:

10 000 PLN

 • 40% 40%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

24 784, 50

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Chrońmy Życie

W ramach projektu „Chrońmy Życie” dofinansowanego przez Gminę Wrocław fundacja kontynuowała i usprawniła działalność „Banku Niemowlaka”. Przyjmowała dary (odzież i inne artykuły przeznaczone dla niemowląt), przygotowywała wyprawki i przekazywała je potrzebującym (np. samotnym matkom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej). Z tego samego projektu Fundacja wykorzystała także środki finansowe na doposażenie Okna Życia oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej, adresowanej głównie, choć nie tylko, do ludzi młodych, na temat wartości i godności ludzkiego życia oraz możliwościach wsparcia w początkowym jego okresie. Projektem objęto ok. 2000 osób, które wzięły udział w ponad 60 spotkaniach. Rozprowadzono także ponad 10.000 ulotek i prawie 2.000 plakatów. Kampania została wzmocniona publikacją szeregu artykułów w prasie lokalnej i audycjami w radiu.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

5200 PLN

 • 34% 34%

Wkład Gminy Wrocław:

10 000 PLN

 • 66% 66%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

15 200

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Wolontariat

W ramach projektu kontynuowaliśmy współpracę z wolontariuszami, szczególnie działającymi na rzecz osób starszych przebywających w Ośrodku Świętego Jerzego, posługującymi w „Banku Niemowlaka” a także podczas organizowanych warsztatów i szkoleń (np. https://fev.wroclaw.pl/warsztaty-dla-wolontariuszy/), głównie jako opiekunów do dzieci, podczas okazjonalnych akcji np. przedświątecznych. Na warsztaty dla wolontariuszy pozyskano dotację Województwa Dolnośląskiego w wysokości 6880,00 PLN.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

3000 PLN

 • 30% 30%

Wkład Województwa Dolnośląskiego:

6880 PLN

 • 70% 70%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

9880

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna

Dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław w wysokości 32.000,00 zł Fundacja prowadziła Poradnię Rodzinną przychodzącą z pomocą rodzinom i małżeństwom. W ramach Poradni odbywały się bezpłatne konsultacje psychoterapeutów, pedagogów, doradcy zawodowego, prawników, nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, także poradnictwo życia rodzinnego dla osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Wkład Gminy Wrocław:

32 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

32 000

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Warsztaty o tematyce zdrowotnej, pedagogicznej, psychologicznej, ogólnorozwojowej

W roku 2015 zorganizowano i przeprowadzono różnorodne warsztaty o tematyce zdrowotnej, pedagogicznej, psychologicznej, ogólnorozwojowej. Część z nich została dofinansowana przez Gminę Wrocław, m.in. w kwocie 8920,00 zł w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Fundacja realizowała Program promocji Zdrowia psychicznego, w ramach którego zorganizowane były warsztaty kierowane w szczególności do osób narażonych lub dotkniętych depresją, stanami lękowymi, niską samooceną. Działania obejmowały też rodziny i opiekunów osób dotkniętych tą chorobą. Grupa wsparcia „Oswoić lęk” wspomagała osoby z zaburzeniami lękowymi i ich rodziny. Warsztaty „Relacje – podstawa zdrowia psychicznego” skierowane były do małżeństw chcących uleczyć lub poprawić wzajemne relacje, dążąc do niesienia pomocy osobie chorej w rodzinie. Zajęcia treningowe dla pacjentów psychogeriatrycznych przeznaczone były głównie dla podopiecznych przebywających w Ośrodku Św. Jerzego. Warsztaty prowadzone przez trenera – psychologa wspomagane były przez wolontariuszy współpracujących z Fundacją i Ośrodkiem Św. Jerzego.

Wkład Gminy Wrocław:

8920 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

8920

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub Mam

Fundacja prowadziła Klub Mam dla mam przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Mamy uczestniczyły na zajęciach z dziećmi, a w czasie warsztatów z psychologiem, doradcą laktacyjnym, pediatrą, fizjoterapeutą wzmacniały swoje kompetencje rodzicielskie, uczyły się porozumienia bez przemocy, dostrzegały ważną rolę budowania dobrych emocji i więzi, uczyły się zabaw i ćwiczeń z dziećmi. Gmina Wrocław przekazała 15000,00 zł na prowadzenie Klubu Mam.

Wkład Gminy Wrocław:

15 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

15 000, 00

Czas realizacji:
2015

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Raj dla dzieci, raj dla mam

Projekt organizowany jest przez Fundację Evangelium Vitae a współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom siłę (dawaniej: Dzieci Niczyje). Działania skierowane są przede wszystkim do mam dzieci w wieku 1-6 lat, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zapisanie dzieci na zajęcia odpłatne a ogrom stresów i niedostatków powoduje, że brak im sił na ciągłe angażowanie dzieci w zabawy. Podczas spotkań mamy tworzą zabawki, które potem maluchy zabierają do domu, wspólnie przygotowują i spożywają posiłek, razem spędzają czas w grupie mam, odnajdując nowe sposoby do budowania więzi z dzieckiem i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pod okiem psychologa. W razie potrzeby podpowiedziami służy rehabilitant, psycholog i logopeda. Mamy mogą nie tylko poznać skuteczne metody wychowawcze, ale także odprężyć się, pobyć w miłym towarzystwie i przyjaznych warunkach oraz doposażyć dziecko w ubranka lub buty (również nieodpłatnie – w ramach prowadzonego przez Fundację Evangelium Vitae „Banku niemowlaka”). W ramach dofinansowania zostały zrealizowane następujące edycje: edycja I, edycja II, edycja III , edycja IV, edycja V.

Wkład Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

15 020 PLN

 • 90% 90%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

85 440

Czas realizacji:
01.04.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%