Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”. Działania realizowane w ramach projektu: porady specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny (w tym posługujący się jezykiem migowym), terapeuta NEST; pomoc psychologiczna w hospicjum perinatalnym; grupa wsparcia dla osób po stracie. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 37 000. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 35 000, wkład Fundacji to 2000 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

2000 PLN

 • 6% 6%

Wkład Gminy Wrocław:

35 000 PLN

 • 94% 94%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

37 000

Czas realizacji:
01.01.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na poziomie parteru Domu Świętej Anny

Projekt jest kolejnym etapem robót dotyczącym Domu Świętej Anny (Budynek D). W efekcie końcowym ma prowadzić do zachowania jego substancji, całkowitej renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz przywrócenia jego użyteczności na rzecz społeczeństwa. Zadanie obejmowało renowację oraz wymianę stolarki okiennej. 2 metalowe ostrołukowe okienka zostały poddane konserwacji. 3 okna drewniane, dwudzielne zostały wymienione na podobne, ale o parametrach odpowiadających aktualnym wymaganiom. Stolarka drzwiowa, która była w fatalnym stanie, została wymieniona z odwzorowaniem drzwi pierwotnych,  z uwzględnieniem takich elementów jak klepki na drzwiach układane w jodełkę, szprosy wiedeńskie, szyby ornamentowe (strugi deszczu).

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

41 358,74 PLN

 • 62% 62%

Wkład Gminy Wrocław, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków:

25 000 PLN

 • 38% 38%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

66 358,74

Czas realizacji:
01.01.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2017 ROKU „. W ramach projektu zostało zorganizowanych 31 spotkań (po 3,5 godz). Zajęcia były prowadzone przez psychologa, fizjoterapeutę, instruktora zajęć rękodzielniczych, plastyka, pedagoga, a także obejmowały również wyświetlanie filmów oraz wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku. Działanie skierowane były do osób powyżej 6o roku życia. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 9000 złotych, wkład Fundacji to 200 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

 

200 PLN

 • 2% 2%

Wkład Gminy Wrocław:

9000 PLN

 • 98% 98%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

9200

Czas realizacji:
01.01.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Warsztaty dla osób doświadczonych chorobą psychiczną, z problemami geriatrycznymi,
oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ I Z ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW „. W ramach projektu zostały zorganizowane następujące warsztaty: 1. „Jak radzić sobie ze stresem” ; 2. „Diagnoza i co dalej”; 3. Trening pamięci dla pacjentów psychogeriatrycznych; 4. Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych. Działanie skierowane były do osób doświadczonych chorobą oraz ich rodzin. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 18000 złotych, wkład Fundacji to 1960 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

1960 PLN

 • 10% 10%

Wkład Gminy Wrocław:

18 000 PLN

 • 90% 90%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

19 960

Czas realizacji:
01.01.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawa posadzki parteru w Domu Świętej Anny

Projekt jest kolejnym etapem robót dotyczącym Domu Świętej Anny (Budynek D) i prowadzi pośrednio do przystosowania go do nowej działalności. Ma na celu całkowitą renowację obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Planowane zadanie publiczne obejmuje wykonanie izolacji poziomej w Domu Świętej Anny należącym do poszpitalnego kompleksu przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu. Po wykonaniu najpilniejszego zadania, jakim było wzmocnienie konstrukcji i remont dachu w Domu Świętej Anny, kolejnym krokiem jest wykonanie iniekcji niskociśnieniowych, stanowiących poziomą izolację przeciwwilgociową, a następnie naprawa wypiętrzonej posadzki w części pomieszczeń parteru.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

27 031,82 PLN

 • 21% 21%

Wkład Gminy Wrocław, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków :

100 000 PLN

 • 79% 79%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

127 031,82

Czas realizacji:
01.03.2017-01.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja wygrana w konkursie: „REALIZACJA PROGRAMU WSPARCIA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI W REJONIE OSIEDLA NADODRZE”. W ramach dotacji zostały zrealizowane warsztaty dla par/małżeństw:  „(Od)Buduj związek. Cztery kroki wzmocnienia relacji.”- 2 edycje;  Porozumiewanie w małżeństwie- 2 edycje; „Udane Małżeństwo” – 2 edycje; indywidualne wsparcie dla par; Konsultacje dla rodzin; Nasza płodność – Wsparcie dla par borykających się z trudnościami prokreacyjnymi oraz rodziców planujących poczęcie. Dla mam z małymi dziećmi zostały zorganizowane następujące serie spotkań: Klub mam- 2 edycje; Grupa wsparcia dla mam karmiących; Konsultacje indywidualne dla mam karmiących. Dla kobiet poświęcone były warsztaty „Zdrowe odżywianie” (2 edycje) oraz „Złap Życie” – (również 2 edycje). Dla rodziców Fundacja zorganizowała warsztaty: „Przed narodzinami”(4 edycje), „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Jasne reguły pomagają wychowywać.”, „Szczęśliwy Rodzic” oraz spotkania rodzicielskie. Całkowity koszt projektu wyniósł 85 440, z czego dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 77 065, a wkład własny 8375 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

8375 PLN

 • 10% 10%

Wkład Gminy Wrocław:

77 065 PLN

 • 90% 90%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

85 440

Czas realizacji:
01.04.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Pomoc kobietom dotkniętym depresją poporodową

Dotacja wygrana w konkursie: „”Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach dotacji zostały zrealizowane następujące działania: warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i grupa wsparcia dla kobiet z problemami laktacyjnymi; wykłady dotyczące depresji dla kobiet, rodzin i personelu medycznego; grupa wsparcia na oddziale wcześniaków; grupa wsparcia dla kobiet z depresją poporodową; grupa wsparcia dla ciężarnych; terapia rodzinna; konsultacja psychologiczne. Projekt skierowany był do kobiet z depresją poporodową i ich rodziny, kobiet w ciąży, mam pozostających na oddziałach z wcześniakami, personelu medycznego w szpitalu położniczym oraz kobiet z problemami laktacyjnymi. Całkowity koszt projektu wyniósł 33 540, z czego dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 30 090, a wkład własny 3450 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

3450 PLN

 • 10% 10%

Wkład Gminy Wrocław:

30 090 PLN

 • 90% 90%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

33 540

Czas realizacji:
01.05.2017-31.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Bank Niemowlaka

Dotacja z Fundacji PZU na projekt pod nazwą „Bank Niemowlaka”.  Wkład Fundacji Evangelium Vitae wyniósł 17.500,00 zł, Fundacja PZU na ten cel przyznała 11.300,00 zł. Pieniądze zostały przeznaczona na zakup min. 150 higieniczno-kosmetycznych wyprawek dla noworodków, koszy na rzeczy do nowego BN, toreb reklamowych na wyprawki oraz na reklamę banku niemowlaka.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

17 500 PLN

 • 61% 61%

Wkład Fundacji PZU:

11 300 PLN

 • 39% 39%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

28 800

Czas realizacji:
01.10.2017-12.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Prace remontowo – budowlane pod nazwą BANK NIEMOWLAKA

Prace remontowo – budowlane pn. BANK NIEMOWLAKA obejmował remont kilku pomieszczeń. Wartość prac wyniosła 120 333,64, Fundacja otrzymała dofinansowanie z Firmy InTENSO w wysokości 20 000 zł.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

100 333,64 PLN

 • 83% 83%

Wkład firmy InTENSO:

20 000 PLN

 

 • 17% 17%

Kategoria:
projekt inwestycyjny

Wartość projektu:

120 333,64

Czas realizacji:
01.10.2017-12.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Remontu dachu budynku Świętego Jerzego (bud. A)

Projekt obejmował wykonanie remontu dachu na budynku Świętego Jerzego (bud. A). Całość prac została sfinansowana ze środków własnych. Koszt remontu wyniósł: 112 814,00 złotych.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

112 814 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekt inwestycyjny

Wartość projektu:

112 814, 00

Czas realizacji:
01.10.2017-12.12.2017

 • Zebrane fundusze 100% 100%