Fundacja Evangelium Vitae troszczy się o życie ludzkie od poczęcia po naturalny kres, prowadząc we Wrocławiu Okno Życia, służąc rodzinom, młodzieży, ludziom starszym, małżeństwom borykającym się z problemem niepłodności i wspierając Siostry Boromeuszki w odbudowie odzyskanych, poszpitalnych budynków.

Swoją cegiełkę można dołożyć przez:

Wsparcie modlitewne

Pomoc merytoryczną

Pomoc finansową

Przelew online

Polska (Dotpay)

dotpay

Kwota: PLN

Polska i Zagranica

paypal

PayPal


 

Przelew tradycyjny

Dane do przelewu w PLN:

Fundacja Evangelium Vitae
ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław

Nr konta w Alior Bank:
59 2490 0005 0000 4500 2822 9323

Nr konta w Banku PeKaO S.A:
95124040251111001082020504

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

Fundacja Evangelium Vitae
ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław

Nr konta w Alior Bank:
Konto nr 02 2490 0005 0000 4600 7498 0420
IBAN PL02 2490 0005 0000 4600 7498 0420
BIC Alior Banku: ALBPPLPW

1,5% podatku

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.W rubrykę KRS należy wpisać nr: 0000259108

Ulga podatkowa

Fundacja Evangelium Vitae ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że osoby przekazujące darowiznę mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Darowiznę przekazaną na statutową działalność Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu
(art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu
(art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT).

Odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Podmiotami uprawnionym do przyjmowania darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła są wyłącznie kościelne osoby prawne. Darowizny te podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

Jeśli chcą Państwo złożyć taki dar prosimy przesłać go na:

 

Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław
NIP 898 21 99 555
Nr konta bankowego: 72 2490 0005 0000 4500 7275 1119 w Alior Bank

 

Na to konto można również wpłacać darowizny na cele kultu religijnego, które można odliczać do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu. Dotyczy to kwoty wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika.

Z serca dziękujemy za wszelką pomoc.

  • O nas
Przepraszamy, nie znaleziono postów