Wrocławska Szkoła Rodzenia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław.

Cel projektu: wszechstronne przygotowanie rodziców do świadomego rodzicielstwa, do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem/niemowlęciem i do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

Zaplanowanych jest 8 edycji po dwie grupy/kursy w ciągu roku. Jedna edycja to dwa kursy prowadzone równolegle w poniedziałki i czwartki lub środy i piątki. Wykłady oraz zajęcia online odbywać się będą w formie połączonych grup w jedną w godzinach 17-19. Zajęcia stacjonarne w formie oddzielnych grup. Grupa 1 w godzinach 16.00-18.00 oraz druga grupa w godzinach 18.00-20.00. Każda edycja trwać będzie 40 godzin (20 spotkań po 2 godziny) dla każdej grupy.

Dotacja Gminy Wrocław wynosi 95000,00 zł. Szczegółowy, aktualny harmonogram edycji i terminów zapisów dostępny będzie na stronie internetowej: https://fev.wroclaw.pl/wroclawska-szkola-rodzenia/ oraz fanpage szkoły rodzenia pod nazwy „Wrocławska Szkoła Rodzenia FEV”.

Wkład Gminy Wrocław:

95 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

95 000

Czas realizacji:
02.01-31.12.2023

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław w ramach konkursu „Program wsparcia dla małżeństw, par i rodzin oraz rodziców wychowujących dzieci do lat 18”. Projekt obejmuje Klub Mam, SOS pomoc rodzinie, warsztaty aktywizujące dla kobiet powracających do pracy, warsztaty dla małżeństw i par, rodziców dzieci w różnym wieku, warsztaty rozwoju osobistego i motywacyjne.

Z projektu korzystają małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 74 280 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 72280 zł. Wkład Fundacji to 2000 złotych.

Wkład Fundacji:

2 000 PLN

 • 2,7% 2,7%

Wkład Gminy Wrocław:

72 280 PLN

 • 97,3% 97,3%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

74 280

Czas realizacji:
03-12.2023

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu odbywają się: konsultacje doradców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów, mediacje pojednawcze, spotkania indywidualne dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Z projektu korzystają małżeństwa, osoby samotne, wykluczone, osoby samotnie wychowujące dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych, młodzi ludzie szukający swojej drogi życiowej. Więcej informacji pod linkiem: https://fev.wroclaw.pl/poradnia-rodzinna/.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi  71000 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wynosi 70000 zł. Wkład Fundacji to 1000 złotych.

Wkład Fundacji:

1 000 PLN

 • 1,4% 1,4%

Wkład Gminy Wrocław:

70 000 PLN

 • 98,6% 98,6%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

71 000

Czas realizacji:
01-12.2023

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Działania są skierowane do osób powyżej 60 roku życia.  W ramach projektu organizujemy spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastykę, wycieczki integracyjne. Koszt całkowity realizacji projektu w 2023 wynosi 24540 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wynosi 23 000 zł. Wkład Fundacji wraz ze środkami od odbiorców zadania wynosi 1540 złotych.

Szczegółowe informacje o działalności Klubu są umieszczone pod linkiem: https://fev.wroclaw.pl/k-seniora/.

Wkład Fundacji:

1 540 PLN

 • 6,7% 6,7%

Wkład Gminy Wrocław:

23 000 PLN

 • 93,3% 93,3%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

24 540

Czas realizacji:
01-12.2023

 • Zebrane fundusze 100% 100%