Naprawa dachu w budynku B.

 

Przedmiotem projektu był remont dachu w budynku „B”. Budynek powstał w latach 1919-1921. W roku 1934 dokonano przebudowy istniejącego obiektu. Jest to budynek poszpitalny, czterokondygnacyjny z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej. W ramach remontu wykonano w poziomie 1 piętra budynku Kaplicę w części na nowej żelbetowej konstrukcji nośnej ramowej. Kaplicę przykryto płaskim dachem konstrukcji żelbetowej. Nowe stropy w strefie styku z ramą żelbetową wykonano jako gęstożebrowe ceramiczne. Budynek w strefie Kaplicy w chwili obecnej posiada 2 kondygnacje nadziemne, w poziomie 2 piętra występuje taras oraz zadaszenie kaplicy.

Wkład Domu Zakonnego i Fundacji Evangelium Vitae:

15 000 PLN

  • 9% 9%

Wkład ??????:

60 000 PLN

  • 37% 37%

Kategoria:
projekty inwestycyjne

Wartość projektu:

160 000

Czas realizacji:
2014

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evan­ge­lium Vitae

Fundacja podpisała z Gminą Wrocław umowę na kwotę 32.000,00 zł o wsparcie zadania publicznego pod nazwą: Pomoc Rodzinom i Wsparcie w rozwiązywaniu problemów Życiowych – poradnictwo rodzinne – poradnia rodzinna przy Fundacji Evan­ge­lium Vitae. W ramach projektu prowadzono działalność na rzecz rodzin i małżeństw (konsultacje psycho­terapeutów, pedagogów, doradcy zawodowego, prawników, nauczycieli Naturalnego Planowania Ro­dziny, tak­że poradnictwo życia rodzinnego dla osób głuchoniemych i niedosłyszących). Ponadto Fundacja dokonała zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do Poradni Rodzinnej do kwoty 6.000,00 zł.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

6000 PLN

  • 18% 18%

Wkład Gminy Wrocław:

32 000 PLN

  • 82% 82%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

38 000

Czas realizacji:
2014

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub Mam

W ramach umów podpisanych z Gminą Wrocław zorganizowano w 2014 roku dwie edycje Klubu Mam, na które łącznie została przekazana kwota 13 299złotych.

Wkład Gminy Wrocław:

13 299 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

13 299

Czas realizacji:
2014

  • Zebrane fundusze 100% 100%

DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY W OŚRODKU ŚW. JERZEGO ORAZ W FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

W ramach umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim na kwotę 5.350 zł zostało zrealizowane zadanie publiczne  pod nazwą DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY W OŚRODKU ŚW. JERZEGO ORAZ W FUNDACJI EVANGELIUM VITAE. W ramach projektu Fundacja znacznie rozszerzyłą współpracę z wolontariuszami, szczególnie działającymi na rzecz osób starszych przebywających w Ośrodku Świętego Jerzego, posługującymi w ramach „Banku Niemo­wlaka” a także podczas organizowanych warsztatów i szkoleń, głównie jako opiekunów do dzieci, podczas okazjonalnych akcji np. przedświątecznych, jak robienie kartek świątecznych, wypiekanie ciast itp.

Wkład Województwa Dolnośląskiego:

5350 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

5350

Czas realizacji:
2014

  • Zebrane fundusze 100% 100%