Wrocławska Szkoła Rodzenia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Szkoła obejmuje 16 kursów po 40 godzin wykładów, pogadanek, warsztatów i ćwiczeń – odbywających się dwa razy w tygodniu oraz 3 kursy „SZCZĘŚLIWE NARODZINY” MINI-KURSY ONLINE po 17,5 godz. Dotacja Gminy Wrocław wynosi 80000 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Gminy Wrocław:

80 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

80 000

Czas realizacji:
01-12.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Projekt obejmuje Klub Mam, SOS pomoc rodzinie, warsztaty i konsultacje dla karmiących mam, warsztaty aktywizujące dla kobiet powracających do pracy, warsztaty dla małżeństw i par, rodziców dzieci w różnym wieku, warsztaty rozwoju osobistego i motywacyjne. Szczegółowy opis wszystkich działań znajduje się pod tym linkiem. Z projektu korzystają małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi, rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi  87 830 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 81890 zł, z czego kwota 15000 zł została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wkład Fundacji to 5940 złotych.

Wkład Fundacji:

5 940 PLN

 • 7% 7%

Wkład Gminy Wrocław:

81 890 PLN

 • 93% 93%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

87 830

Czas realizacji:
03-12.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu odbywają się: konsultacje doradców, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów, terapie, spotkania indywidualne dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Z projektu korzystają małżeństwa, osoby samotne, wykluczone, osoby samotnie wychowujące dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych, młodzi ludzie szukający swojej drogi życiowej. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi  95490 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 79530 zł, z czego kwota 15000 zł została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wkład Fundacji to 15960 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Fundacji:

15 960 PLN

 • 17% 17%

Wkład Gminy Wrocław:

79 530 PLN

 • 83% 83%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

95 490

Czas realizacji:
01-12.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Działania są skierowane do osób powyżej 60 roku życia.  W ramach projektu organizujemy spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastykę, wycieczki integracyjne. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 24 540 zł. Dotacja z Gminy Wrocław wynosi 23 000 zł. Wkład Fundacji wraz ze środkami od odbiorców zadania to 1540 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Fundacji:

1 540 PLN

 • 7% 7%

Wkład Gminy Wrocław:

23 000 PLN

 • 93% 93%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

24 540

Czas realizacji:
01-12.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Promowanie zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia

Projekt jest skierowany do mieszkańców Wrocławia, którzy sami lub poprzez kontakt ze swoimi bliskimi są doświadczeni lub narażeni na zaburzenia psychiczne lub muszą poradzić sobie z chorobą podopiecznego.
W ramach projektu można skorzystać z:
– grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych z zaburzeniami depresyjnymi i chorych onkologicznie,
– grupy wsparcia dla mam w okresie okołoporodowym doświadczającym depresji poporodowej
– indywidualnych konsultacji psychologicznych dla mam potrzebujących psychologicznego wsparcia
– spotkań aktywizujących gimnastyczno- rehabilitacyjno-relaksacyjnych dla opiekunów osób chorych, osób dorosłych, seniorów oraz innych chętnych.
– trzech edycji warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem”, skierowanych do osób dorosłych zmagających się z poczuciem niskiej wartości, zestresowanych, zagubionych.

Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 35000 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Gminy Wrocław:

35 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

35 000

Czas realizacji:
01-12.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Pomoc obywatelom Ukrainy

W czerwcu 2022 r. Fundacja Evangelium Vitae złożyła wniosek o mikrodotację na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy i otrzymała środki w wysokości
10 000,00 zł z Funduszu Pomocy na „POMOC OBYWATELOM UKRAINY ”.
Celem zadania publicznego było zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Pomocą zostało objętych 10 osób, których Fundacja od marca 2022 r. gości w swoich pomieszczeniach. W ramach tej pomocy zostały zakupione artykuły spożywcze, środki czystości i środki chemiczne,została doposażona kuchnia, z której korzystają Uchodźcy oraz zostały zakupione artykuły do rękodzieła.

Dotacja Funduszu Pomocy wyniosła 10000 złotych.

Wkład Funduszu Pomocy:

10 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

10 000

Czas realizacji:
07-08.2022

 • Zebrane fundusze 100% 100%