Nagroda im. Juliusza Ligonia

Patron nagrody, Juliusz Ligoń, był działaczem narodowym, poetą ludowym i samoukiem. Pracował między innymi jako hutnik. W latach kryzysu zasłynął z działalności społecznej dla ludności dotkniętej klęską głodu. Prowadził polską działalność oświatową. Publikował wiersze, dramaty, artykuły, opowiadania i gawędy. Uważany jest za współtwórcę regionalnego dramatu ludowego na Górnym Śląsku.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 42. Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbyła się 24 kwietnia 2015 r. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatami byli:

  • Franciszek Pieczka – za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru;
  • s. Ewa Jędrzejak SCB – za wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres;
  • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach – za 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy, którzy – rozpoznane i przyjęte w murach Seminarium światło Ewangelii i kultury chrześcijańskiej – wytrwale nieśli współczesnym sobie ludziom.

Więcej informacji o wręczeniu nagrody na stronie http://katowice.gosc.pl/doc/2448856.Umre-jako-Slazak.

Statuetka Strefy Wolności

Nagroda została przyznana Fundacji w czasie III Konferencji Grupy Dialogu Społecznego ds. wolności przekazu „8. Prawda na rynku”. Statuetki Stref Wolności oraz Ambasadora Strefy Wolności otrzymali Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z inicjatywy CitizenGo, pisarz i publicysta Stanisław Srokowski oraz fundacja sióstr boromeuszek Evangelium Vitae.

Podczas konferencji debatowano o tym, gdzie leży prawda, jak zachować prawdziwe autorytety i przeciwstawić się powszechnemu relatywizmowi w otaczającym nas szumie informacyjnym. prelegentami byli: Jerzy Skoczylas, Małgorzata Kramer, ks. Przemysław Król, Olgierd Pankiewicz i ks. Janusz Gorczyca. Więcej informacji o inicjatywie na stronie: http://wroclaw.gosc.pl/doc/4244930.Co-z-ta-prawda

Medal św. Jadwigi Śląskiej

W Roku Jadwiżańskim z okazji 750 rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, abp Józef Kupny ustanowił medal św. Jadwigi Śląskiej. Jest to najwyższe odznaczenie w archidiecezji wrocławskiej, które będą mogły otrzymać osoby świeckie i konsekrowane, a także instytucje i osoby prawne. Medal przyznawany jest za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywne, a także aktywnie uczestniczące w życiu religijnym swoich wspólnot. Dekret mówi o „zasługach w budowaniu Królestwa Bożego” w naszej archidiecezji, co stanowi bardzo szeroką formułę i oznacza, że odznaczone mogą zostać np. osoby pracujące na rzecz chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy, ale także zaangażowane w różny sposób w życie swoich parafii. Jednym słowem: każdy, kto wnosi w ten świat ziarna Ewangelii – zaznacza ks. Kowalski.

W czasie tegorocznych szczególnych obchodów jubileuszowych metropolita wrocławski uhonorował tym najwyższym odznaczeniem diecezjalnym następujące instytucje: Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie, Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im św. Jadwigi, Fundacja Evangelium Vitae, Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Medal otrzymały także osoby indywidualne.