Wrocławska Szkoła Rodzenia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Szkoła obejmowała 14 kursów po 40 godzin wykładów, pogadanek, warsztatów i ćwiczeń – odbywających się dwa razy w tygodniu. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 75 000 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Gminy Wrocław:

75 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

75 000

Czas realizacji:
02-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%
Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae
Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”. Działania realizowane w ramach projektu: porady specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny (w tym posługujący się językiem migowym), terapeuta NEST; pomoc psychologiczna w hospicjum perinatalnym; grupa wsparcia dla osób po stracie, warsztaty dla rodziców podnoszace kompetencje rodzicielskie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić”. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 41000. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 40000, wkład Fundacji to 1000 złotych.
Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”. Działania realizowane w ramach projektu: porady specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny (w tym posługujący się językiem migowym), terapeuta NEST; pomoc psychologiczna w hospicjum perinatalnym; grupa wsparcia dla osób po stracie, warsztaty dla rodziców podnoszace kompetencje rodzicielskie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić”. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 41000. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 40000, wkład Fundacji to 1000 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

2000 PLN

 • 2% 2%

Wkład Gminy Wrocław:

41 000 PLN

 • 98% 98%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

42 000

Czas realizacji:
01-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%
Klub złotego wieku „Złocień”

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W LATACH 2018-2019”. W ramach projektu zostały zorganizowane 31 spotkania (po 3,5 godz). Zajęcia były prowadzone przez psychologa, fizjoterapeutę, instruktora zajęć rękodzielniczych, plastyka, pedagoga, a także obejmowały również wyświetlanie filmów oraz wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku. Działania skierowane były do osób powyżej 6o roku życia. Więcej informacji o realizacji projektu pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 20000 złotych, wkład Fundacji to 3030 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

3030 PLN

 • 13% 13%
 

Wkład Gminy Wrocław:

20000 PLN

 • 87% 87%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

23 030

Czas realizacji:
01-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego i depresji u młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA „. Projekt ma na celu przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego i depresji u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin. W ramach projekty zostały zrealizowane: 1. Warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem”; 2. Warsztaty umiejętności społecznych i interpersonalnych; 3. Grupa wsparcia dla opiekunów osób z problemami depresyjnymi. Działania skierowane były do osób doświadczonych chorobą i chcących jej zapobiec oraz ich rodzin. Więcej informacji pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 15000 złotych, wkład Fundacji to 852,50 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

852,50 PLN

 • 5% 5%

 

Wkład Gminy Wrocław:

15 000 PLN

 • 95% 95%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

15 852,50

Czas realizacji:
01-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%

AKADEMIA RODZINY

Dotacja uzyskana w ramach programu „WSPARCIE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI W REJONIE OSIEDLA NADODRZE „. Projekt obejmował organizację Klubu mam (spotkania warsztatowe dwa razy w tygodniu) oraz warsztatów popołudniowych i weekendowych lub jednodniowych dla par, małżeństw, kobiet. Działania skierowane były do mam przebywających na urlopach macierzyńskich, małżeństw, rodziców, kobiet i całych rodzin. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 44000 złotych, wkład Fundacji to 1310 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

1310 PLN

 • 3% 3%

 

Wkład Gminy Wrocław:

44 000 PLN

 • 97% 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

45 310

Czas realizacji:
03-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierajacych karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności

Dotacja uzyskana w ramach programu „Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności (1.2.4a )”. Działania realizowane w ramach dotacji to spotkania grupy wsparcia laktacyjnego, spotkania warsztatowe i rehabilitacyjne dla mam karmiących, wykłady, porady indywidualne psychoterapeutyczne. Projekt był skierowany do mam karmiących, kobiet w ciąży. Działania zostały w całości sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020..

 Wkład NPZ:

22721 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

22 721

Czas realizacji:
01-12.2019

 • Zebrane fundusze 100% 100%