Wrocławska Szkoła Rodzenia

SZKOŁA RODZENIA

Dzięki przyznanym środkom finansowym
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych we Wrocławiu
na prowadzenie edukacji przedporodowej na rok 2024 w ramach
Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, Fundacja Evangelium Vitae organizuje bezpłatne kursy dla kobiet w ciąży i osoby towarzyszącej.

www.wroclaw.pl

 

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ STANDARDY WROCŁAWSKICH SZKÓŁ RODZENIA

EDUKACJA PRZEDPORODOWA JAKO WIELOSTRONNE PRZYGOTOWANIE KOBIET CIĘŻARNYCH /RODZICÓW DO WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA W OKRESIE CIĄŻY, AKTYWNEGO PORODU I OPIEKI NAD NOWORODKIEM/NIEMOWLĘCIEM PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY STANU ZDROWIA KOBIET I DZIECI.

W programie Szkoły poruszane są tematy:

– przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem /niemowlęciem
– przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu i połogu
– promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny
– przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
– nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
– nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, metody łagodzenia bólu porodowego
– praktyczna nauka pielęgnowania noworodka/ niemowlęcia oraz profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego
– promocja karmienia piersią i przygotowanie do karmienia piersią
– kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem
– uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi

 

Edukacja zdrowotna ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów.

Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała oraz na karmienie piersią.

Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, do pozytywnego przeżycia porodu dzięki zrozumieniu aktu narodzin i nabyciu umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji.

Dane osobowe

Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Evangelium Vitae w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania, szkolenia, warsztaty lub kursy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności projektu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Organizacja zajęć:

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie lub trzy godziny. Organizowane są kursy w środy i piątki, lub w poniedziałki i czwartki. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 9 tygodni (18 spotkań) i wynosi 40 godzin w tym 24 godziny zajęć teoretycznych, praktycznych i 16 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych.

Zajęcia prowadzą doświadczone położne, lekarz, pielęgniarka, lekarz stomatolog, psycholog, fizjoterapeutki o specjalności uroginekologicznej, osteopatycznej i dziecięcej, doradcy laktacyjni, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia i znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi rodzicami.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie pomiędzy  22 a 29 tygodniem ciąży.

W jednym kursie uczestniczy 12 osób – 6 kobiet ciężarnych i 6 osób towarzyszących.

Zapisy na kursy odbywają się poprzez formularz udostępniony w dniu zapisów na tej stronie.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pomieszczeniu Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali na parterze (wejście obok portierni).

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są pomiędzy  22 a 29 tygodniem ciąży. Zapisy odbywają się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem skanu lub zdjęcia karty ciąży z widocznym adresem zamieszkania i wiekiem ciąży.

BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Higiena jamy ustnej ciężarnej
4. Używki nałogi a ciąża.
5. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia, ochrona zdrowia dziecka.
6. Psychologiczne aspekty macierzyństwa, kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
7. Opieka prenatalna. Standardy opieki okołoporodowej.
8. Promocja karmienia piersią.

Poród
1. Fizjologia porodu – postępowanie zgodne ze standardami opieki okołoporodowej.
2. Przygotowanie ciężarnej do świadomego i aktywnego uczestniczenia w porodzie. Plan porodu..
3. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
4. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”.
5. Współpraca położnej i personelu Sali porodowej z kobietą rodzącą.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta – kobiety podczas ciąży, porodu, połogu.
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej. Opieka medyczna podczas porodu wg obowiązujących standardów.

Połóg
1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie piersią. Zasady i techniki przystawiania do piersi. Tworzenie optymalnych warunków do karmienia piersią.
4. Laktacja, czynniki zaburzające laktację, zapobiegnie problemom laktacyjnym. Pomoc laktacyjna.
5. Opieka nad noworodkiem. Rola ojca.
6. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym, sposoby radzenia sobie z nimi.
7. Rola i zadania położnej POZ w opiece nad matką i dzieckiem.
8. Higiena połogu.
9. Powrót płodności po porodzie.
10. Aspekty prawne macierzyństwa.

Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie piersią jako metoda optymalnego odżywiania noworodka/ niemowlęcia.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Fizjologia okresu noworodkowego. Adaptacja do nowych warunków.
6. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
7. Pielęgnacja pępka zgodnie z wytycznymi.
8. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
9. Budowanie relacji, więzi z dzieckiem na wczesnym etapie rozwoju (m.in. noszenie, układanie, masaż, kangurowanie).
10. Pierwsza pomoc dziecku w sytuacjach nagłych.
11. Tworzenie warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
12. Profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego.
13. Dziecko w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
14. Opieka nad noworodkiem sprawowana przez położną POZ.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, prelekcji, pokazów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i gimnastycznych.

Formularz Zapisów i harmonogram

Zapisy odbywają się online.
Formularze zapisów uruchomione są wg harmonogramu zapisów.

UWAGA!   Ilość miejsc ograniczona.
Na każda edycja składa się z dwóch grup po 6 par każda.
Decyduje kolejność otrzymania kompletnych zgłoszeń (formularz i skan pierwszej strony karty ciąży).

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, osoby rozliczające PIT we Wrocławiu,
które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  22 a 29 tygodniem ciąży.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zapisem na kurs.

Osoby zapisane na kurs (6 pierwszych w każdej grupie), zostaną zawiadomione o tym mailem, po weryfikacji podanych danych.

Na zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne prosimy przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o dopuszczeniu do ćwiczeń lub koniecznych ograniczeniach.

Proszę na te zajęcia przynieść odpowiednio wygodny strój.
Przy pomieszczeniach Szkoły Rodzenia jest szatnia z szafkami.

Zapisy są prowadzone do dwóch grup, po 6 par do grupy

Zajęcia praktyczne (I grupa – zajęcia w g. 16-18, II grupa zajęcia w g. 18.20)

Zajęcia teoretyczne – w połączonych grupach (g. 17-19 lub 17-20)

Lista zapisów na termin zajęć w dniach 22.05– 26.07.2024 jest już zamknięta.

W dniu 24.06.2024 ruszy lista zapisów na kolejną edycję zajęć.

Formularz zostanie udostępniony około godziny 06:00

 

 

Harmonogram kursów zaplanowanych na 2024 rok

 

Termin Zapisy Zajęcia w dni Godziny zajęć
08.01 – 07.03.2024 Zakończone poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
14.02 – 17.04.2024 Zakończone środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
08.04 – 20.06.2024 Zakończone poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
22.05 – 26.07.2024 08.05.2024 środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
08.07 – 12.09.2024 24.06.2024 poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
28.08 – 25.10.2024 14.08.2024 środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
14.10 – 19.12.2024 01.10.2024 poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I DODATKOWE INFORMACJE:

 Koordynator Grzegorz Thier
e-mail: [email protected]
telefon: 668 850 773

Adela Białoboki- Chylińska

Adela Białoboki- Chylińska

Położna, CDL

Sylwia Jeż

Sylwia Jeż

lekarz, IBCLC, CDL

Joanna Maciejewska – Kościk

Joanna Maciejewska – Kościk

Psycholog

Ewa Poznar

Ewa Poznar

Fizjoterapeuta, NDT-Bobath

Julia Roshko

Julia Roshko

Fizjoterapeuta, pielęgniarka

Anna Stysiał-Thier

Anna Stysiał-Thier

Położna, edukator ds. laktacji,, ratownik KPP, ambasadorka kampanii „Ciąża i pasy”

Ewelina Żukiewicz

Ewelina Żukiewicz

Fizjoterapeuta

  • Szkoła rodzenia
Skip to content