Wrocławska Szkoła Rodzenia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Szkoła obejmowała 15 kursów po 40 godzin wykładów, pogadanek, warsztatów i ćwiczeń- odbywające się dwa razy w tygodniu oraz 3 kursy „SZCZĘŚLIWE NARODZINY” MINI-KURSY ONLINE po 17,5 godz. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 80 000 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Gminy Wrocław:

80 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

80 000

Czas realizacji:
01-12.2021

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Akademia obejmowała Klub Mam, SOS pomoc rodzinie, warsztaty i konsultacje dla karmiących mam, „Mama wraca do pracy” – warsztaty, Randki małżeńskie, „Nieidealni – warsztaty o komunikacji dla małżeństw”, „Sekrety kobiecego piękna”, „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić – o granicach w rodzinie z empatią”, „Szczęśliwy rodzic”, „PrzeŻYĆ z nastolatkiem”. Z projekty skorzystały małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi, rodzice samotnie wychowujący dzieci. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 45 000 złotych, wkład Fundacji to 1250 pln.

Wkład Fundacji:

1250 PLN

 • 3% 3%

Wkład Gminy Wrocław:

45 000 PLN

 • 97% 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

46 250

Czas realizacji:
04-12.2021

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu odbyły się: konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, terapie, spotkania indywidualne i grupowe dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Z projektu skorzystały małżeństwa, osoby samotne,wykluczone, osoby samotnie wychowujące dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych,małżeństwa korzystające z terapii rodzinnej, młodzi szukający swojej drogi życiowej, małżeństwa po stracie dziecka. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 46 340. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 45 500, wkład Fundacji to 840 złotych.

Wkład Fundacji:

840 PLN

 • 2% 2%

Wkład Gminy Wrocław:

45 500 PLN

 • 98% 98%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

46 340

Czas realizacji:
01-12.2021

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastyka, wycieczki integracyjne. Działania skierowane były do osób powyżej 6o roku życia.  Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 23000 złotych, wkład Fundacji to 2422 złotych.

Wkład Fundacji:

2422 PLN

 • 9% 9%

Wkład Gminy Wrocław:

23 000 PLN

 • 91% 91%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

25 422

Czas realizacji:
01-12.2021

 • Zebrane fundusze 100% 100%