Wrocławska Szkoła Rodzenia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Szkoła obejmowała 14 kursów po 40 godzin wykładów, pogadanek, warsztatów i ćwiczeń – odbywających się dwa razy w tygodniu. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 75 000 złotych. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wkład Gminy Wrocław:

75 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

75 000

Czas realizacji:
01-12.2020

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Akademia Rodziny

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Akademia obejmowała Klub Mam oraz liczne warsztaty: „Randki małżeńskie”, „Nieidealni. Warsztaty dla małżeństw o komunikacji z dialogiem”, psychologiczne wsparcie dla par „Jak dobrze być razem”, „Droga do samej siebie”, „Sekrety kobiecego piękna”, „Kiedy pozwolić?Kiedy zabronić? O granicach w rodzinie z empatią”, „Szczęśliwy Rodzic”, „Pomoc rodzinna codzienna”. Projekt dedykowany był dla małżeństw, rodzin i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 45 000 złotych, wkład Fundacji to 2000 pln.

Wkład Fundacji:

2000 PLN

 • 4% 4%

Wkład Gminy Wrocław:

45 000 PLN

 • 96% 96%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

47 000

Czas realizacji:
03-12.2020

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Promocja Zdrowia Psychicznego oraz profilaktyka chorób i zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Wrocławia

Dotacja uzyskana od Gminy Wrocław. Projekt obejmował 3 edycje warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem”, spotkania rehabilitacyjno – gimnastyczne, zajęcia na temat depresji poporodowej. Projekt dedykowany był dla osób chorych psychiczne i ich opiekunów, dla kobiet w ciąży, dla osób zestresowanych, zagubionych, o niskim poczuciu własnej wartości. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 21 000 złotych.

Wkład Gminy Wrocław:

21 000 PLN

 • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

21 000

Czas realizacji:
01-12.2020

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, terapie, spotkania indywidualne i grupowe dla rodziców po stracie dziecka oraz oczekujących na narodzenie dziecka ciężko chorego. Projekt skierowany do małżeństw, osób samotnych, wykluczonych, samotnie wychowujących dzieci, w trudnych sytuacjach życiowych, małżeństw korzystających z terapii rodzinnej, młodych szukający swojej drogi życiowej, małżeństwa po stracie dziecka Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 43300. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 42500, wkład Fundacji to 800 złotych.

Wkład Fundacji:

800 PLN

 • 2% 2%

Wkład Gminy Wrocław:

42 500 PLN

 • 98% 98%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

43 300

Czas realizacji:
01-12.2020

 • Zebrane fundusze 100% 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

W ramach projektu zostały zorganizowane  spotkania klubowe, działania rękodzielnicze, gimnastyka, wycieczki integracyjne. Działania skierowane były do osób powyżej 6o roku życia.  Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 23000 złotych, wkład Fundacji to 940 złotych.

Wkład Fundacji:

2422 PLN

 • 9% 9%

Wkład Gminy Wrocław:

23 000 PLN

 • 91% 91%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

25 422

Czas realizacji:
01-12.2020

 • Zebrane fundusze 100% 100%