Poradnia Rodzinna i Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa SOOR

PORADNIA RODZINNA

Zapraszamy do  skorzystania z  porad specjalistów w Poradni Rodzinnej przy Fundacji Evangelium Vitae.

Specjaliści przyjmują zgodnie z harmonogramem dyżurów.
Prosimy umawiać się indywidualnie pisząc wiadomość mailową, SMS lub telefonując bezpośrednio do pracowników.

Porady są bezpłatne – dofinansowane z Urzędu Miasta Wrocławia.

 

Zapraszamy do zapisywania się na konsultacje już od 1.09.2023 r.
 

www.wroclaw.pl

Doradca życia rodzinnego

Pomoc w rozwiązywaniu trudności małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych, w usprawnieniu poprawnej komunikacji w rodzinie, nauka naturalnych metod planowania rodziny.
Spotkania  w ramach katechezy przedmałżeńskiej odbywają się w przyparafialnych  placówkach, których listę znajdą Państwo tutaj.

Psycholog i psychoterapeuta

Trudności w relacjach i komunikacji, problemy małżeńskie, kryzysy osobiste, depresja i zaburzenia nastroju, depresja poporodowa, problemy z płodnością, problemy z pogranicza psychologii i duchowości, zaburzenia odżywiania; pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych, przedszkolnych, problemów rówieśniczych.

Terapeuta NEST

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć (przemocy, zaniedbania lub strat okołoporodowych w przeszłości np. utracona ciąża, aborcja czy urodzenie dziecka niepełnosprawnego).

Zasady prowadzenia spotkań Poradni Rodzinnej przy FEV

 1. Wszystkie spotkania w Poradni są bezpłatne. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.
 2. Działania Poradni są kierowane do mieszkańców Wrocławia.
 3. Klienci proszeni są o podanie następujących danych: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz daty urodzenia, choć nie jest to warunek konieczny uzyskania porady. Dane nie będą udostępniane innym instytucjom.
 4. Na stronie internetowej odnotowane są planowane zmiany dnia lub godzin przyjęć a także przerwy w pracy Poradni wynikające z jej rocznego planu pracy.
 5. Klienci zobowiązani są do poinformowania specjalisty o swojej nieobecności co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem.
 6. Na spotkania ze specjalistą można się zapisać bezpośrednio u niego.
 7. W sytuacji, kiedy osoba nieletnia zgłasza się na spotkanie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 8. Specjalista  może poprosić o konsultację u innego specjalisty (np. psychiatry, specjalisty uzależnień, neurologa itp.), jeśli uzna to za warunek konieczny kontynuowania spotkań.
 9. Specjaliści nie wydają opinii i zaświadczeń celem przestawienia ich innym instytucjom, jeżeli nie służą one ustalonym na początku spotkań celom.
 10. Specjalista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.
 11. Specjaliści prowadzi stałą super wizję swojej pracy, w celu ulepszania swoich usług. Omawiając swoją pracę z superwizorem  dbamy o anonimowość klientów.

DANE OSOBOWE:

Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Evangelium Vitae w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania, szkolenia, warsztaty lub kursy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności Poradni lub projektu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Evangelium Vitae.

Moje nienarodzone dziecko jest chore

Szczególną opieką chcemy objąć rodziny (a w szczególności kobiety), u których w czasie badań stwierdzono prawdopodobieństwo poważnej choroby u poczętego dziecka lub choroby dającej nikłe szanse na urodzenie żywego dziecka. W wypadku, gdy Matka musi być hospitalizowana, można się umówić ze specjalistą na oddziale położniczo-ginekologicznym wrocławskich szpitali lub Wrocławskim hospicjum perinatalnym.
Zapisy: Psychoterapeuta- Monika Goriaczko 508183608, [email protected]

Kontakt z psychoterapeutą

Harmonogram konsultacji specjalistów Poradni Rodzinnej w 2023 roku

 

Imię i nazwisko specjalisty Miejsce przyjęć Termin konsultacji (przerwa VII-VIII)
Kontakt
Psychoterapeuta, Pedagog, Doradca zawodowy
Monika Goriaczko
sala nr 4, budynek „D” wtorek, godz. 16.00 – 18.00 508 183 608
[email protected]
Psycholog, Psychoterapeuta
Karolina Jaremczyk
sala nr 1, budynek „D” środa, godz. 9.00 – 12.00 664 780 009
[email protected]
Doradca rodzinny, Pedagog, Terapeuta NEST, Instruktor Modelu Creighton
Magdalena Krajewska
sala nr 4, budynek „D” I i III czwartek miesiąca, godz. 10.00 – 12.00 [email protected]
Terapeuta NEST, Psychoterapeuta, Pedagog, Doradca rodzinny
Dominika Tomczyszyn
sala nr 4, budynek „D” środa, godz. 14.00 – 16.00 692 237 639
[email protected]
Doradca rodzinny, Profilaktyk uzależnień, Mediator rodzinny
Anna Strug
sala nr 2,  budynek „D” czwartek, godz. 16.00 – 20.00 660 913 432
[email protected]
Doradca rodzinny, Instruktor Modelu Creighton
Krzysztof Strug
sala nr 2,  budynek „D” wtorek, godz. 16.00 – 18.00 692 550 798
[email protected]
Psycholog
Klaudia Szydłowska
sala nr 1,  budynek „D” I i III środa miesiąca, godz. 17.30 – 19.30 579 052 483
[email protected]

ZAPISY NA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIO U SPECJALISTÓW.

Dodatkowe informacje: Anna Strug – tel. 798 988 903, mail: [email protected]

 

PRACOWNICY PORADNI RODZINNEJ

 

Monika Goriaczko

Monika Goriaczko

Psychoterapeuta, Pedagog, Doradca zawodowy

Tel: 508 183 608

Więcej»

KAROLINA JAREMCZYK

KAROLINA JAREMCZYK

Psycholog, Psychoterapeuta

Tel: 664 780 009

Więcej »

Magdalena Krajewska

Magdalena Krajewska

Doradca rodzinny, Pedagog, Terapeuta NEST, Instruktor Modelu Creighton

Dominika Tomczyszyn

Dominika Tomczyszyn

Terapeuta NEST, Psychoterapeuta

Tel: 692 237 639

Więcej»

ANNA STRUG

ANNA STRUG

Doradca rodzinny, Profilaktyk uzależnień, Mediator rodzinny

Tel: 660 913 432

Więcej »

Krzysztof Strug

Krzysztof Strug

Doradca rodzinny, Instruktor Modelu Creighton

Tel: 692 550 798

Więcej»

Klaudia Szydłowska

Klaudia Szydłowska

Psycholog

Tel: 579 052 483

Więcej»

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA SOOR

Obok Poradni Rodzinnej działa dodatkowo Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, w którym można uzyskać odpłatne konsultacje różnych specjalistów.

Prosimy umawiać się indywidualnie pisząc wiadomość mailową, SMS lub telefonując bezpośrednio do pracowników.

LISTA SPECJALISTÓW PRZYJMUJĄCYCH W RAMACH SOOR

Imię i nazwisko specjalisty
Miejsce przyjęć Termin konsultacji Kontakt
Instruktor Modelu Creighton
Joanna Bober
do ustalenia do ustalenia [email protected]
603 377 313
Technolog Żywności i Żywienia Człowieka, Psychodietetyk
Elżbieta Bogdała
sala nr 1, budynek „D” do ustalenia [email protected]
508 162 025
Psycholog, Psychoterapeuta
Agata Dominiak
do ustalenia do ustalenia 792 237 954
Instruktor Modelu Creighton
Monika Godzich – Siwiak
do ustalenia do ustalenia [email protected]
603 070 244
Psychoterapeuta, Pedagog, Doradca zawodowy
Monika Goriaczko
sala nr 4, budynek „D” do ustalenia [email protected]
508 183 608
Doradca laktacyjny
Adela Białoboki-Chylińska
do ustalenia do ustalenia [email protected]
794 920 501
Doradca rodzinny, Terapeuta NEST, Instruktor Modelu Creighton
Magdalena Krajewska
do ustalenia do ustalenia [email protected]
Doradca rodzinny, Profilaktyk uzależnień, Mediator rodzinny
Anna Strug
sala nr 2, budynek „D” do ustalenia [email protected]
660 913 432
Doradca rodzinny, Instruktor Modelu Creighton
Krzysztof Strug
sala nr 2, budynek „D” do ustalenia [email protected]
692 550 798
Terapeuta NEST, Psychoterapeuta, Pedagog, Doradca rodzinny
Dominika Tomczyszyn
sala nr 4, budynek „D” do ustalenia [email protected]
692 237 639
Psychoterapeuta, Arteterapeuta, Lekarz
Dorota Wroczyńska
do ustalenia do ustalenia [email protected]
798 343 721

ZAPISY NA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIO U SPECJALISTÓW.

 

PRACOWNICY SOOR

 

JOANNA BOBER

JOANNA BOBER

Instruktor Modelu Creighton

Tel: 603 377 313

Więcej » 

ELŻBIETA BOGDAŁA

ELŻBIETA BOGDAŁA

Technolog Żywności i Żywienia Człowieka, Psychodietetyk

Tel: 508 162 025

Więcej » 

AGATA DOMINIAK

AGATA DOMINIAK

Psycholog, Psychoterapeuta

Tel: 792 237 954

Więcej » 

MONIKA GODZICH - SIWIAK

MONIKA GODZICH - SIWIAK

Instruktor Modelu Creighton

Tel: 603 070 244
Więcej »

Monika Goriaczko

Monika Goriaczko

Psychoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy

Tel: 508 183 608

Więcej»

ADELA BIAŁOBOKI-CHYLIŃSKA

ADELA BIAŁOBOKI-CHYLIŃSKA

doradca laktacyjny

Tel: 794 920 501

Więcej»

Magdalena Krajewska

Magdalena Krajewska

Doradca rodzinny, Terapeuta NEST, Instruktor Modelu Creighton

ANNA STRUG

ANNA STRUG

Doradca rodzinny, Profilaktyk uzależnień, Mediator rodzinny

Tel: 660 913 432

Więcej »

Krzysztof Strug

Krzysztof Strug

Doradca rodzinny, Instruktor Modelu Creighton

Tel: 692 550 798

Więcej»

Dominika Tomczyszyn

Dominika Tomczyszyn

Terapeuta NEST, Psychoterapeuta

Tel: 692 237 639

Więcej»

Dorota Wroczyńska

Dorota Wroczyńska

Psychoterapeuta, Arteterapeuta, Lekarz

Tel: 798 343 721

Więcej»

 • Poradnia Rodzinna
Skip to content