Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

W ramach projektu „Poradnia Rodzinna” dofinansowanego przez Urząd Miasta Wrocławia na kwotę 6400,00 zł prowadzona była działalność na rzecz rodzin i małżeństw  (konsultacje psychoterapeutów, pedagogów, doradcy zawodowego, prawników i logopedy, nauczycieli Naturalnego Planowania Ro­dziny, także poradnictwo życia rodzinnego dla osób głuchoniemych i niedosłyszących).

Wkład Gminy Wrocław:

6400 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

6400

Czas realizacji:
2013

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Warsztaty dla Rodziców „Kocham Mądrze”

W ramach projektu zorganizowano i prowadzono dwie edycje warsztatów dla Rodziców „KOCHAM MĄDRZE”: „Zrozumieć malucha” dla rodziców dzieci 0-3 r.ż. oraz  „Rodzicom, którzy chcą więcej” dla rodziców dzieci 2-14 r.ż.;

Wkład Gminy Wrocław:

6180 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

6180

Czas realizacji:
2013

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Wrocławskie Okno Życia

W ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Wrocław na kwotę 10.000,00 zł w trybie pozakonkursowym na zadanie publiczne pod nazwą: Wrocławskie Okno Życia – Kampania Informacyjna zostały przeprowadzone między innymi następujące działania: organizacja serii spotkań z młodzieżą i dorosłymi, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Okna Życia oraz form pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej itp.

Wkład Gminy Wrocław:

10 000 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

10 000

Czas realizacji:
2013

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Zawsze może być Boże Narodzenie

W roku 2011 zawarto umowę z Fundacją Banku Zachodniego na kwotę 3500,00 zł w ramach naboru grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. W ramach projektu przeprowadzone zostały Warsztaty Zajęciowe „Zawsze może być Boże Narodzenie”.

Wkład Gminy Wrocław:

3500 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

3500

Czas realizacji:
2011

  • Zebrane fundusze 100% 100%

Wsparcie organizacyjne, techniczne i merytoryczne fundacji

Fundacja Evangelium Vitae otrzymała dofinansowanie na „Wsparcie organizacyjne, techniczne i merytoryczne fundacji” w wysokości 31.400,00 zł. wygrywając konkurs projektów zorganizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”  w kategorii projektów MIKRO, które były przewidziane dla Organizacji, rozpoczynających działalność (tj. takich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do innego właściwego rejestru nie później, niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia naboru wniosków w danej edycji konkursu.>

Celem tego projektu było zwiększenie efektywności działań Fundacji, która została powołana do pomocy w zrealizowaniu dzieła, jakim jest Kompleks Medyczno-Opiekuńczo-Edukacyjny. W skład tego kompleksu wchodzi Zakład Opiekuńczo–Leczniczy i Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Wyższa Szkoła Medyczna. Fundacja wyposażyła min. pomieszczenia w sprzęt komputerowy, meble biurowe, telefon, fax i drukarkę, zainstalowała Internet, jak również przeszkoliła osoby pracujące nieodpłatnie na rzecz Fundacji, w zakresie księgowości, pozyskiwania funduszy, obsługi komputera oraz obsługi prawnej Fundacji. W rezultacie tych szkoleń podniosła się efektywność działań członkiń Zarządu Fundacji, a sama Fundacja wypromowała się w środowisku Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wkład Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”:

31 400 PLN

  • 100% 100%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

31 400

Czas realizacji:
2007

  • Zebrane fundusze 100% 100%