Psychoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy

 

Nazywam się Monika Goriaczko, jestem psychoterapeutą, pedagogiem i doradcą zawodowym.

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, której celem jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracuję pod  stałą superwizją.

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski-Wydział Nauk Historycznych i Pedagogiki: Magister Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki-Studia Podyplomowe –„ Szkoła Kontaktów Interpersonalnych”: Specjalista doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-Studium Socjoterapii Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli-Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki – kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu.

CBT Cognitive Behavioral Therapy, Kurs Doskonalenia Zawodowego-„ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej- diagnoza, kompleksowe metody pracy z zrachowaniami problemowymi, budowanie systemu opieki”.

Wyższa Szkoła Bankowa – Studia Podyplomowe – Doradca Zawodowy.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii  

Szkolenia w psychoterapii:

Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna, inne szkoły psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa.

Obszar pracy terapeutycznej:

 • trudności w relacjach i komunikacji
 • problemy małżeńskie
 • problemy wychowawcze
 • kryzysy osobiste, tożsamości, egzystencjalne
 • depresja i zaburzenia nastroju
 • depresja poporodowa
 • problemy z płodnością
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości
 • radzenie sobie ze stresem
 • praca z żałobą
 • konsultacje doradztwa zawodowego

Formy pomocy

Konsultacjepoprzedzają spotkania psychoterapeutyczne. Ich celem jest wstępne rozpoznanie i diagnoza problemu oraz propozycja formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowatrwa do trzech miesięcy, najczęściej dotyczy pomocy w sytuacjach nagłego kryzysu. W czasie pierwszych spotkań określa się termin zakończenia  terapii.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa – dłuższa pomoc psychologiczna, trwająca  do kilku lat.


Kontakt:

Tel. 508 183 608

[email protected]
e-mail: [email protected]