TECHNOLOG ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, PSYCHODIETETYK

 

W 2005 roku ukończyłam studia magistersko-inżynierskie na Wydziale Nauk o Żywności (kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od tego czasu prowadzę edukacją żywieniową w różnych obszarach dietetycznych, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wspieram także dietoterapią i dostosowanymi planami żywieniowymi osoby po chemioterapii, w stanie paliatywnym, obłożnie chore. Pracuję z niewidomymi i dziećmi z zespołem Downa.

Wielokrotnie zwracałam uwagę, że trudności moich pacjentów z utrzymaniem diety i zmianą nawyków żywieniowych wynikają nie tylko z braku chęci, wiedzy, czy samozaparcia, ale raczej z psychologicznego podejścia. Często bezpośrednią przyczyną okazuje się brak motywacji do zmiany.

 

Aby uzupełnić i rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, w 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe o specjalizacji „Psychodietetyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2021 roku uczestniczę w studium leczenia zaburzeń odżywiania prowadzonym przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Staram się rozwijać w obszarze wiedzy i umiejętności biorąc udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach, m.in. z zakresu: żywienia na różnych etapach rozwoju; profilaktyki, rozpoznawania przyczyn i leczenia niepłodności; żywienia, a prokreacji; dietetyki w kontekście insulinnoporności, zespołu PCOS, dietoterapii w zaburzeniach odżywiania i innych.

Doświadczenia zawodowego nabierałam pracując: indywidualnie z pacjentami i ich rodzinami, u czołowego producenta zdrowej żywności i suplementów diety oraz w żywieniu zbiorowym dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Kontakt:

Tel. 508 162 025

[email protected]