PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA NEST, PEDAGOG, DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO

Moje doświadczenie zawodowe rozwija się od roku 2005 i jest związane z towarzyszeniem ludziom w ich drodze.

Zaczęło się od kilku lat pracy jako terapeuta osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od osób niepełnosprawnych uczyłam się cieszyć z małych rzeczy, zauważać i doceniać swoje osiągnięcia, ale także wyrażać siebie i kochać. Towarzyszyłam także ich rodzicom w codziennych trudach i radościach.

W Fundacji EVANGELIUM VITAE pracuję jako psychoterapeuta i terapeuta NEST. Oznacza to, że służę pomocą osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprywacja i inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Program ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie występuje związek pomiędzy obecnie przeżywanymi trudnościami, a wcześniejszym doświadczeniem traumy, zaniedbania czy straty, tak by na nowo żyć nadzieją i budować swą codzienność w harmonii z ludźmi i samym sobą. Pracuję także z osobami cierpiącymi m.in. z powodu niskiego poczucia własnej wartości, depresji, lęków, zmagającymi się z problemami w relacjach osobistych i/lub zawodowych, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami psychosomatycznymi, będącymi w kryzysie lub chcą zmiany w swoim życiu, by móc się nim cieszyć.

Jestem również pedagogiem. Towarzyszę dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich możliwości i aspiracji. Jednocześnie staram się wspierać rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

 

Ukończyłam:

 

Całościowy czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego akredytowany  przez  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu

posiadam certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)

Pedagogikę Resocjalizacyjną i Opiekuńczo – Wychowawczą

Studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie

Studium Treningu i Terapii Grupowej

Racjonalną Terapię Zachowania – poziom podstawowy

Szkołę Mediacji –program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

Rewalidację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cały czas dokształcam się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach i webinariach oraz konferencjach czy seminariach. Moja praca podlega stałej superwizji u Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Stowarzyszenia NEST.

 

Doświadczenie zdobywałam:

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnie Rodzinne

Praca w charakterze pedagoga w gimnazjum


Ponadto jestem osobą, która nie wyobraża sobie życia bez ludzi. Niezwykle cenię sobie przyjaźń, zwłaszcza tę pielęgnowaną od wielu lat i mam głębokie poczucie, że jestem hojnie obdarowana DOBREM, jakim jest dla mnie drugi człowiek.

 

KONTAKT:

[email protected]

tel. 692 237 639