doradca życia rodzinnego, instruktor modelu Creighton FCP, doktor geografii

Jestem mężem Anny i ojcem 3 dzieci – Jakuba, Joasi i Hani. Przynależę do Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. W 2008 roku ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast rok później Doktoranckie Studia Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów prowadziłem badania naukowe w słowackich jaskiniach lodowych. Obecnie pracuję w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym we Wrocławiu. Od kilku lat jestem Doradcą Życia Rodzinnego w parafii p.w. św. Anny we Wrocławiu oraz w Fundacji Evangelium Vitae. We wrześniu 2012 roku zostałem instruktorem Modelu Creighton (FCP) – podstawowego narzędzia wykorzystywanego w diagnostyce i leczeniu niepłodności metodą NaProTechnologii. Podejmuję różnorodne prace, ale nie zapominam o swoich zainteresowaniach, tj.: czytaniu książek, grach logicznych, graniu na gitarze, najnowszej historii Polski, jaskiniach i sztolniach, sporcie, transporcie kolejowym i zoologii. Osobiście uważam, że jestem powołany do niesienia pomocy małżeństwom przeżywającym trudności z poczęciem bądź donoszeniem dziecka, osobom pragnącym nauczyć się rozpoznawania swojej płodności, a także parom doświadczającym różnorodnych problemów małżeńskich.

Kontakt:

Tel: 692-550-798 lub 798 988 903 E-mail: poradnia@boromeuszki.wroclaw.pl