Dyrektor Poradni Rodzinnej, psychoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy

 

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, której celem jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracuję pod  stałą superwizją.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wrocławski-Wydział Nauk Historycznych i Pedagogiki: Magister Pedagogiki
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki-Studia Podyplomowe –„ Szkoła Kontaktów Interpersonalnych”: Specjalista doradztwa pedagogiczno-psychologicznego
 • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-Studium Socjoterapii Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
 • Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli-Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki – kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu.
 • CBT Cognitive Behavioral Therapy, Kurs Doskonalenia Zawodowego-„ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zrachowaniami problemowymi, budowanie systemu opieki”.
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Studia Podyplomowe – Doradca Zawodowy.
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii  

Szkolenia w psychoterapii:

Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna, inne szkoły psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa.

Obszar pracy terapeutycznej:

 • trudności w relacjach i komunikacji
 • problemy małżeńskie
 • problemy wychowawcze
 • kryzysy osobiste, tożsamości, egzystencjalne
 • depresja i zaburzenia nastroju
 • depresja poporodowa
 • problemy z płodnością
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości
 • zaburzenia odżywiania
 • konsultacje doradztwa zawodowego

Formy pomocy

 • Konsultacjepoprzedzają spotkania psychoterapeutyczne. Ich celem jest wstępne rozpoznanie i diagnoza problemu oraz propozycja formy pomocy.
 • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowatrwa do trzech miesięcy, najczęściej dotyczy pomocy w sytuacjach nagłego kryzysu. W czasie pierwszych spotkań określa się termin zakończenia  terapii.
 • Psychoterapia indywidualna długoterminowa – dłuższa pomoc psychologiczna, trwająca  do kilku lat.
 • Psychoterapia indywidualna dzieci – regularne spotkania z dzieckiem, poprzedzone spotkaniem z prawnym opiekunem dziecka.
 • Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży – przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 15-17 lat, która chce lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej czuć się wśród rówieśników, łatwiej dogadywać się z rodzicami, dowiedzieć się więcej o sobie.
 • Grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

 

Kontakt:

Tel. 508 183 608
Mail: monika.goriaczko@op.pl