Poradnia Rodzinna przy Fundacji Evangelium Vitae

Dotacja uzyskana w konkursie o nazwie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”. Działania realizowane w ramach projektu: porady specjalistyczne – psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny (w tym posługujący się jezykiem migowym), terapeuta NEST; pomoc psychologiczna w hospicjum perinatalnym; grupa wsparcia dla osób po stracie. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 41000. Dotacja z Gminy Wrocław wyniosła 40000, wkład Fundacji to 1000 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

1000 PLN

  • 3%

Wkład Gminy Wrocław:

40 000 PLN

  • 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

41 000

Czas realizacji:
2018

  • Zebrane fundusze 100%

Klub złotego wieku „Złocień”

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W LATACH 2018-2019”. W ramach projektu zostały zorganizowane 31 spotkania (po 3,5 godz). Zajęcia były prowadzone przez psychologa, fizjoterapeutę, instruktora zajęć rękodzielniczych, plastyka, pedagoga, a także obejmowały również wyświetlanie filmów oraz wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłku. Działanie skierowane były do osób powyżej 6o roku życia. Więcej informacji o realizacji projektu pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 20000 złotych, wkład Fundacji to 3030 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

3030 PLN

  • 13%

 

Wkład Gminy Wrocław:

20000 PLN

  • 87%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

23 030

Czas realizacji:
2018

  • Zebrane fundusze 100%

PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Dotacja uzyskana w ramach konkursu „PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POPULACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA „. Projekt ma na celu przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego i depresji u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin. Działanie skierowane były do osób doświadczonych chorobą i chcących jej zapobiec oraz ich rodzin. Więcej informacji pod tym linkiem. Dotacja Gminy Wrocław wyniosła 13480 złotych, wkład Fundacji to 495 złotych.

Wkład Fundacji Evangelium Vitae:

495 PLN

  • 3%

 

Wkład Gminy Wrocław:

13 480 PLN

  • 97%

Kategoria:
projekty miękkie

Wartość projektu:

13 975

Czas realizacji:
2018

  • Zebrane fundusze 100%