Fundacja Evangelium Vitae oraz Dom Zakonny realizują szereg projektów finansowanych ze środków publicznych  i prywatnych. Projekty „miękkie”:

Dotacja z Fundacji PZU na projekt pod nazwą „Bank Niemowlaka”.  Wkład Fundacji Evangelium Vitae wyniósł 17.500,00 zł, Fundacja PZU na ten cel przyznała 11.300,00 zł. Pieniądze zostały przeznaczona na zakup min. 150 higieniczno-kosmetycznych wyprawek dla noworodków, koszy na rzeczy do nowego BN, toreb reklamowych na wyprawki oraz na reklamę banku niemowlaka.
Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Akademia Rodziny” (w nim m. in.: warsztaty i konsultacje dla rodziców, Klub Mam, warsztaty rozwoju osobistego)  (2017)
Dotacja Gminy Wrocław na Poradnię Rodzinną  (2014-2016)
Dotacja Gminy Wrocław na Program Promocji Zdrowia Psychicznego (2016)
Dotacja Gminy Wrocław  na prowadzenie Klubu Mam (2015-2016)
Dotacja Fundacji Dajemy Dzieciom Silę na projekt „Raj dla dzieci, raj dla mam”  (2016)
Dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na realizowane Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na projekt „Warsztaty terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (2016)
Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Poradnictwo i wsparcie rodzin w trudnej sytuacji” (2016)
Darowizna Fundacji Orlen – Dar serca na remont Banku Niemowlaka (2017)

Projekty „inwestycyjne”:

1. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Remont dachu, naprawa konstrukcji oraz wymiana stolarki w Domu św. Anny, Rydygiera 22-28”
2. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Wymiana i dostosowanie 2 bram wjazdowych na wniosek Straży Pożarnej z dofinansowaniem Polskiej Spółki Gazownictwa”
3. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Konserwacja i renowacja okien wewnętrznych z 17 zabytkowymi witrażami”
4. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Remont stolarki okiennej w modernistycznej kaplicy Domu Zakonnego we Wrocławiu, polegający na wymianie skrzydeł wewnętrznych i renowacji skrzyń okiennych”
5. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Częściowa wymiana pokrycia dachu w budynku „B” w obiekcie przy ulicy Rydygiera 22-28 we Wrocławiu”
6. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Wzmocnienie fundamentów podpór słupowych Domu św. Jadwigi kaplicy metodą Jet Grouting w obiekcie przy ulicy Rydygiera 22-28 we Wrocławiu”
7. Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006: „Przebudowa i rozbudowa budynku C po zlikwidowanym szpitalu im. L. Rydygiera na potrzeby Wyższej Szkoły Medycznej pw. Miłosierdzia Bożego i Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Sióstr Boromeuszek we Wrocławiu”
8. Dotacja z Gminy Wrocław na projekt „Przebudowa i prowadzenie kompleksu medyczno-opiekuńczo-edukacyjnego”