Fundacja Evangelium Vitae oraz Dom Zakonny realizują szereg projektów finansowanych ze środków publicznych  i prywatnych.

Projekty „miękkie”:

1. Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Akademia Rodziny” (w nim m. in.: warsztaty i konsultacje dla rodziców, Klub Mam, warsztaty rozwoju osobistego)  (2017)
2. Dotacja Gminy Wrocław na Poradnię Rodzinną  (2014-2016)
3. Dotacja Gminy Wrocław na Program Promocji Zdrowia Psychicznego (2016)
4. Dotacja Gminy Wrocław  na prowadzenie Klubu Mam (2015-2016)
5. Dotacja Fundacji Dajemy Dzieciom Silę na projekt „Raj dla dzieci, raj dla mam”  (2016)
6. Dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na realizowane Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na projekt „Warsztaty terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (2016)
7. Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Poradnictwo i wsparcie rodzin w trudnej sytuacji” (2016)
8. Darowizna Fundacji Orlen – Dar serca na remont Banku Niemowlaka (2017)

 

Projekty „inwestycyjne”:

1. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Remont dachu, naprawa konstrukcji oraz wymiana stolarki w Domu św. Anny, Rydygiera 22-28”
2. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Wymiana i dostosowanie 2 bram wjazdowych na wniosek Straży Pożarnej z dofinansowaniem Polskiej Spółki Gazownictwa”
3. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Konserwacja i renowacja okien wewnętrznych z 17 zabytkowymi witrażami”
4. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Remont stolarki okiennej w modernistycznej kaplicy Domu Zakonnego we Wrocławiu, polegający na wymianie skrzydeł wewnętrznych i renowacji skrzyń okiennych”
5. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Częściowa wymiana pokrycia dachu w budynku „B” w obiekcie przy ulicy Rydygiera 22-28 we Wrocławiu”
6. Dotacja Gminy Wrocław – Miejskiego Konserwatora Zabytków na projekt „Wzmocnienie fundamentów podpór słupowych Domu św. Jadwigi kaplicy metodą Jet Grouting w obiekcie przy ulicy Rydygiera 22-28 we Wrocławiu”
7. Kontrakt wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006: „Przebudowa i rozbudowa budynku C po zlikwidowanym szpitalu im. L. Rydygiera na potrzeby Wyższej Szkoły Medycznej pw. Miłosierdzia Bożego i Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Sióstr Boromeuszek we Wrocławiu”
8. Dotacja z Gminy Wrocław na projekt „Przebudowa i prowadzenie kompleksu medyczno-opiekuńczo-edukacyjnego”

Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Akademia Rodziny” (w nim m. in.: warsztaty i konsultacje dla rodziców, Klub Mam, warsztaty rozwoju osobistego) (2017)

 

 

Dotacja Gminy Wrocław na projekt „Poradnictwo i wsparcie rodzin w trudnej sytuacji” (2016)

 

 

 

Dotacja Fundacji Dajemy Dzieciom Silę na projekt „Raj dla dzieci, raj dla mam” (2016)

 

 

Dotacja Gminy Wrocław na prowadzenie Klubu Mam (2015-2016)

 

 

 

Dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizowanie Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na projekt „Warsztaty terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (2016)

 

Dotacja Gminy Wrocław na Program Promocji Zdrowia Psychicznego (2016)

 

 

 

Darowizna Fundacji Orlen – Dar serca na remont Banku Niemowlaka (2017)

 

 

 

Dotacja Gminy Wrocław na Poradnię Rodzinną (2014-2016)

Projekty dotyczące infrastruktury: